Latvijas valodas politika

27.07.2018. 15:17

Latvijas Satversme un likumdošana nosaka un garantē tiesības personām, kas pieder pie mazākumtautībām, saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras identitāti.

Valsts valodas likuma mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt latviešu valodu, vienlaikus nodrošinot mazākumtautību integrāciju Latvijas sabiedrībā, ievērojot to tiesības lietot savu dzimto vai jebkuru citu valodu.

Normas, kas regulē valsts valodas lietojumu ikdienā, attiecas uz valodas lietošanas prasībām tikai valsts sfērā – valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās un tiesu sistēmai piederīgās iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību uzņēmumos. Privātajā sfērā valsts valodas lietojums netiek regulēts, ja vien privāto uzņēmumu vai organizāciju darbība neskar sabiedrības likumīgās intereses vai arī tās neveic kādas publiskas funkcijas.

Jāuzsver ka valodu vide Latvijā ir bagāta un daudzveidīga; dažādi masu mediji un informācijas avoti ir plaši pieejami publiskajā sfērā. Latvijā ir aptuveni 40 laikraksti un 30 žurnāli, kas tiek izdoti krievu valodā; valsts finansē radiokanālu un TV kanālu, kas raida mazākumtautību auditorijai, galvenokārt krieviski. Krievu TV kanāli ir pieejami kabeļtelevīzijas ietvaros visā Latvijas teritorijā.

 

Papildu informācija

2012. gada 18. februāra referendumā pārliecinošs vairākums vēlētāju nobalsoja pret Satversmes grozījumiem, kas krievu valodai paredzēja noteikt otras valsts valodas statusu.

Referendums izsauca plašu balsotāju aktivitāti – referendumā piedalījās 71,1 % Latvijas balsstiesīgo iedzīvotāju. Rezultāti bija nepārprotami – tikai 17 % balsstiesīgo iedzīvotāju balsoja par krievu valodu kā otru valsts valodu. Netika saņemtas būtiskas sūdzības par referenduma norisi.

Referendums vēlreiz apliecināja, ka sarežģītus jautājumus var risināt demokrātiskā ceļā. Latvija turpinās darbu pie atvērtas un integrētas sabiedrības veidošanas, kas balstīta Eiropas demokrātiskajās vērtībās un latviešu valodā kā vienīgajā valsts valodā.

Referendums vēlreiz apliecināja, ka sarežģītus jautājumus var risināt demokrātiskā ceļā. Latvija turpinās darbu pie atvērtas un integrētas sabiedrības veidošanas, kas balstīta Eiropas demokrātiskajās vērtībās un latviešu valodā kā vienīgajā valsts valodā.