ANO 75. gadadienas pasākumi

23.02.2021. 14:16

brandingpackage

2020. gadā Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) atzīmēja 75. gadadienu. Šīs gadadienas ietvaros arī ANO dalībvalstis īstenoja pasākumus, lai skaidrotu multilaterālisma nozīmi globālo izaicinājumu risināšanā, īpaši izceļot ANO kā daudzpusējās sistēmas kodolu.   

ANO Ģenerālās asamblejas augsta līmeņa nedēļas ietvaros 21. septembrī tika pieņemta pasaules valstu vadītāju politiskā deklarācija, kurā pausts atbalsts ANO mērķiem un īstenotajam darbam, kā arī apstiprināta ANO dalībvalstu apņemšanās ievērot ANO statūtu pamatprincipus. Vienlaikus tiek uzsvērts, ka šodien ir vajadzīga tāda ANO, kas pierāda savu pievienoto vērtību, kalpo visiem un atbilst tās mērķim. ANO augsta līmeņa pasākumā ar uzrunu Latviju pārstāvēja Valsts prezidents Egils Levits.

Arī Latvijā ANO 75. gadadiena tika atzīmēta ar dažādu pasākumu kopumu.

 

ANO mēnesis Latvijā no 2020. gada 18. septembra - 31. oktobrim

-     Izstāde “BATUN - Baltiešu aicinājums Apvienotajām Nācijām”

-     Jauniešu konference “Cilvēktiesības un veselība”

-     UNESCO nedēļa Latvijā

-     Ārlietu ministrijas un Latvijas Ārpolitikas institūta diskusija “Latvijas intereses un iespējas Apvienoto Nāciju organizācijas Drošības padomes nepastāvīgās dalībvalsts statusā”

-     ANO veltītas publikācijas izdevumā “Jurista vārds”

  *****

Izstāde “BATUN - Baltiešu aicinājums Apvienotajām Nācijām”

No 18. septembra līdz 31.oktobrim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā bija apskatāma Ārlietu ministrijas, Okupācijas muzeja, Latvijas Valsts arhīva un Latvijas Nacionālās bibliotēkas kopīgi rīkotā izstāde “BATUN - Baltiešu aicinājums Apvienotajām Nācijām”. Izstāde tika veltīta Latvijas iestāšanās ANO 29. gadadienai.  

BATUN (“Baltic Appeal to the United Nations”) bija viena no ietekmīgākajām baltiešu trimdas organizācijām, kas 25 gadus -  no pagājušā gadsimta 60. gadiem līdz pat Baltijas valstu neatkarības atjaunošanai 1991. gadā uzturēja baltiešu neatkarības centienus, ANO dalībvalstīm atgādinot par Baltijas valstu okupāciju un tiesībām uz pašnoteikšanos. Izstādē pirmo reizi bija apskatāmas dokumentālas liecības un oriģināli dokumenti no Ņujorkas pārvestā BATUN arhīva. 

 

Jauniešu konference “Cilvēktiesības un veselība”

9. oktobrī ANO Latvijas Jauniešu delegātu programma organizēja otro nacionāla līmeņa jauniešu konferenci par vienu no ANO pamatvērtībām – cilvēktiesību jautājumiem un veselību.  Pasākuma mērķis bija informēt Latvijas jauniešus par cilvēktiesību nozīmi sabiedrībā un to sasaisti ar viņu ikdienu, un veicināt jauniešu interesi iesaistīties publiskā diskursā par šādiem jautājumiem. Jaunie eksperti un nozares profesionāļi diskutēja par četrām ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu un Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas apakštēmām: reproduktīvās tiesības un izglītība, psiholoģiskā veselība, tiesības uz veselīgu vidi un cilvēktiesības internetā.

Konferencē uzrunu teica Ārlietu ministrijas Starptautisko organizāciju un cilvēktiesību departamenta direktore Ilze Rūse, bet diskusijā par cilvēktiesību nozīmi sabiedrībā uzstājās Ārlietu ministrijas Cilvēktiesību nodaļas vadītāja Sandra Kauliņa. Ar runu konferences dalībniekus sveica arī Latvijas vēstnieks ANO Ņujorkā Andrejs Pildegovičs.

ANO Jauniešu delegāta programma Latvijā darbojas kopš 2018. gada. Tā nodrošina Latvijas jauniešu viedokļa pārstāvību ANO, kā arī attīsta jauniešu izpratni par ANO vērtībām un darbību. Ārlietu ministrija sniedz atbalstu šai programmai.

 

UNESCO nedēļa Latvijā

No 12. līdz 18. oktobrim Latvijā notika ikgadējā UNESCO nedēļa, kas šogad aicināja domāt par aktuālajiem izaicinājumiem un meklēt risinājumus to pārvarēšanai.

UNESCO nedēļā tika izcelta sadarbības nozīme kā lokālā, tā globālā mērogā, UNESCO ir daļa no Apvienoto Nāciju Organizācijas jeb ANO sistēmas, kuras mērķis ir vienot nācijas, lai tās stiprinātu mieru un ilgtspējīgu attīstību, ievērojot taisnīguma, cilvēka cieņas un visas sabiedrības labklājības principiem

 

Ārlietu ministrijas un Latvijas Ārpolitikas institūta diskusija “Latvijas intereses un iespējas Apvienoto Nāciju organizācijas drošības padomes nepastāvīgās dalībvalsts statusā”

23. oktobrī, turpinot aizsākto sabiedrības diskusiju par Latvijas kandidatūru uz ANO Drošības padomi, notika Latvijas Ārpolitikas institūta pētījuma  “Latvijas intereses un iespējas Apvienoto Nāciju organizācijas drošības padomes nepastāvīgās dalībvalsts statusā” tiešsaistes prezentācija un diskusija.  Pasākuma ierakstu var noskatīties šeit.

 

ANO veltītas publikācijas izdevumā “Jurista vārds”

ANO nozīmes starptautisko tiesību veidošanā skaidrošanai un Latvijas dalībai ANO tika veltīts nedēļas žurnāla “Jurista vārds” 20. oktobra izdevums nr. 42 (1152). Izdevumā atrodamas Valsts prezidenta Egila Levita, ārlietu ministra Edgara Rinkēviča, Latvijas vēstnieka ANO Andreja Pildegoviča, kā arī vairāku Latvijas juristu un starptautisko tiesību ekspertu publikācijas.