Latvijas kandidāts Mārtiņš Paparinskis, D.Phil. (Oxon), Starptautisko tiesību komisijas vēlēšanām

19.03.2021. 17:21

Mārtiņš Paparinskis, D.Phil. (Oxon), kandidē Starptautisko tiesību komisijas vēlēšanās 2021. gada novembrī uz dalības termiņu no 2023. līdz 2027. gadam. Mārtiņš Paparinskis ir vēsturiski pirmais Baltijas valstu kandidāts uz Starptautisko tiesību komisiju.

Mārtiņam Paparinskim ir plaša akadēmiskā un praktiskā pieredze starptautisko tiesību jomā gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Pašlaik viņš ir asociētais profesors starptautiskajās publiskajās tiesībās Londonas Universitātes koledžā. Viņa praktisko pieredzi starptautisko publisko tiesību jomā pierāda nozīmējumi amatos dažādās ANO un citu starptautisko organizāciju struktūrās.

Pašlaik strīdu izšķiršanas jomā Mārtiņš Paparinskis ir Latvijas pārstāvis Pastāvīgajā arbitrāžas tiesā un EDSO Samierināšanas un arbitrāžas tiesā. Viņš ir arī Ieguldījumu strīdu izšķiršanas starptautiskā centra Padomnieku ekspertu grupas un Arbitru ekspertu grupas pārstāvis, ES Pamattiesību aģentūras valdes loceklis, bet vides tiesību jomā – ANO Konvencijas par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu īstenošanas ekspertu komitejas pārstāvis.

Mārtiņa Paparinska kandidatūrai Starptautisko tiesību komisijā atbalstu paudušas Igaunija un Lietuva. Viņa kandidatūra atspoguļo Latvijas stingro apņemšanos ievērot un sekmēt tiesiskuma, cilvēktiesību un multilaterālisma principus starptautiskajās attiecībās. Šajos pamatprincipos sakņojas Komisijas mērķi un darbība, un ievēlēšanas gadījumā tie būs Mārtiņa Paparinska prioritāte.

Starptautisko tiesību komisijas galvenais uzdevums ir starptautisko tiesību progresīva attīstība un kodifikācija. Komisija tika izveidota 1947. gadā, un tā apvieno 34 neatkarīgus ekspertus, kurus ievēl ANO Ģenerālā asambleja. Komisija ir izstrādājusi daudzus nozīmīgus starptautisko tiesību instrumentus.

“Starptautisko tiesību attīstība un to kodifikācija Starptautisko tiesību komisijā ir ļoti nozīmīga tiesiskuma sekmēšanai starptautiskajās attiecībās.” M. Paparinskis, D.Phil. (Oxon)

#Latvia4ILC