Latvijas Republikas un Austrijas Republikas divpusējās attiecības

23.02.2022. 12:27

Latvijai un Austrijai ir tradicionāli laba, daudzpusīga sadarbība, kā arī savstarpēji ieinteresēts politiskais dialogs. Aktīva sadarbība notiek ar Austrijas federālajām zemēm gan ekonomikas, gan kultūras, izglītības un zinātnes jomā.