Latvijas pilsoņu piedalīšanās Eiropas Parlamenta vēlēšanās, balsojot pa pastu

02.12.2014. 19:09

Godātie Latvijas pilsoņi!

2014. gada 24. maijā Latvijā notiks Eiropas Parlamenta (turpmāk – EP) vēlēšanas. EP vēlēšanās ir tiesības piedalīties arī tiem pilngadīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri uzturas ārvalstīs.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 32. pantu ārvalstīs dzīvojošie Latvijas pilsoņi (turpmāk – vēlētāji) var piedalīties EP vēlēšanās, balsojot pa pastu.

Līdz 2014. gada 12. aprīlim Latvijas vēstniecība Baltkrievijā nodrošina pieteikumu balsošanai pa pastu pieņemšanu no vēlētājiem.

Vēlētājs aizpilda pieteikumu (veidlapu meklējiet http://www.cvk.lv/pub/public/) vai raksta brīvas formas iesniegumu, kurā norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un adresi ārvalstī, uz kuru nosūtāmi balsošanas materiāli.

Pieteikumu vēlētājs var iesniegt:

Personīgi vēstniecības Konsulārās nodaļas pieņemšanas laikā no pirmdienas līdz piektdienai no 9.00 līdz 12.00. Adrese – Minska, Doroševiča  ielā 6A, vai sūtot pieteikumu vēstniecībai pa pastu.

Līdz 2014. gada 24. aprīlim pieteikumu balsošanai pa pastu EP vēlēšanās vēlētājs var nosūtīt pa pastu vai nodot personīgi arī Vēlēšanu iecirknī balsošanai pa pastu – Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā, Elizabetes ielā 57, Rīgā, LV – 1050, Latvija, 5.stāvā, darba dienās no 10:00-16:00.

Darām zināmu, ka EP vēlēšanās tiks izmantots Vēlētāju reģistrs, tādējādi pasu derīguma termiņš netiks pārbaudīts, un pasēs atzīmes par piedalīšanos vēlēšanās netiek veiktas. Vēlēšanu iecirkņa komisija balsošanai pa pastu (Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments), saņemot pieteikumus, vēlētāju datus ievada Vēlētāju reģistrā un konstatē, vai persona ir tiesīga piedalīties vēlēšanās.

Turpmāko saraksti ar vēlētāju un vēlēšanu materiālu pārsūtīšanu Vēlēšanu iecirkņa komisija balsošanai pa pastu (Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments).

!  Svarīga papildu informācija vēlētājiem ārvalstīs: EP vēlēšanās Latvijas pilsoņiem, kuri dzīvo kādā no ES dalībvalstīm, ir iespēja izvēlēties balsot par attiecīgās ES dalībvalsts EP deputātu kandidātu sarakstiem. Lai izmantotu šo iespēju, vēlētājiem EP vēlēšanām jāreģistrējas attiecīgajā dalībvalstī un vēlēšanās jāpiedalās saskaņā ar šīs valsts vēlēšanu nosacījumiem. Jāievēro – ja vēlētājs izvēlas šo iespēju, tad saskaņā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 6. panta pirmo daļu viņš zaudē tiesības balsot par Latvijas EP deputātu kandidātu sarakstiem un tiek svītrots no Latvijas vēlētāju saraksta.

Vairāk informācijas: http://www.cvk.lv/