Latvijas un Baltkrievijas sadarbība ekonomikā

02.12.2014. 19:09

Baltkrievija ir viens no nozīmīgajiem Latvijas tirdzniecības partneriem un otrs nozīmīgākais tranzīta biznesa partneris. Saskatām potenciālu attīstīt mūsu divpusējo ekonomisko sadarbību vēl augstākā līmenī. Kā perspektīvākos sadarbības virzienus uzskatām - investīcijas kopīgās ražotnēs un inovācijās, kā arī sadarbību transportā un tranzītā.

Preču tirdzniecība 2013. gadā

 • Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma ar 494.3 MEUR Baltkrievija ieņem 10. vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.
 • Kopējais preču tirdzniecības apgrozījums ar Baltkrieviju ir samazinājies par 21,3 % jeb 134.3 MEUR salīdzinājumā ar 2012.gadu.
 • Preču eksporta apjoms uz Baltkrieviju ir palielinājies par 2.1% jeb 3.7 MEUR salīdzinājumā ar 2012.gadu.
 • Preču importa apjoms no Baltkrievijas ir samazinājies par 30.9% jeb 138.1 MEUR salīdzinājumā ar 2012.gadu.
 • Latvijai ar Baltkrieviju ir negatīva preču tirdzniecības bilance 124.7 MEUR apmērā.
 • Latvijas galvenās eksporta preču grupas ir mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas (19%); pārtikas rūpniecība (14%); ķīmiskās rūpniecības un tās sakarnozares produkcija (12%); Optiskās ierīces un aparāti (11%).
 • Latvijas galvenās importa preču grupas ir minerālie produkti (68%); metāli un to izstrādājumi (8%); koksne un tās izstrādājumi (7%).

Pakalpojumu tirdzniecība 2013. gadā

 • Pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ar Baltkrieviju sasniedz 29,9 MEUR (eksports – 21,5 MEUR, imports – 8,4 MEUR).
 • 2013. gadā Latvijai ar Baltkrieviju ir pozitīva pakalpojumu tirdzniecības bilance 13,1 MEUR apmērā.
 • Latvijas nozīmīgākie eksporta pakalpojumi uz Baltkrieviju bija pārvadājumi (4,0 MEUR, no tiem jo īpaši autotransports), braucieni (1,6 MEUR) un citi pakalpojumi (15,9 MEUR).
 • Latvijas nozīmīgākie importa pakalpojumi no Baltkrievijas bija pārvadājumi (3,1 MEUR), braucieni (2,7 MEUR) un citi pakalpojumi (2,6 MEUR).

Latvijas un Baltkrievijas tirdzniecības dinamika laika posmā no 2005.gada līdz 2013.gada beigām, EUR

Gads

Eksports

Imports

2005

57 639 659

281 534 134

2006

108 048 582

423 648 228

2007

131 743 676

365 213 920

2008

139 385 670

355 725 333

2009

131 219 329

232 225 624

2010

142 142 671

288 034 873

2011

153 217 452

485 508 561

2012

181 057 557

447 579 369

2013

184 815 487

309 484 271

Galvenās eksporta preces uz Baltkrieviju sadalījumā pa preču veidiem 2013. gadā

Preču veids

EUR

Īpatsvars no kopējā eksporta

Kopā

184 815 487

100 %

Mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas

-       Centrālapkures katli – 8%

-       Automātiskās datu apstrādes iekārtas un to bloki – 7%

34727606

18.79%

Pārtikas rūpniecības produkti

-     Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā – 27%

-     Nedenaturēts etilspirts, stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiski dzērieni - 25%

25976414

14.06%

Ķīmiskās rūpniecības un tās sakarnozares produkcija

-       Medikamenti – 55%

22067065

11.94%

Optiskās ierīces un aparāti (iesk. Medicīniskos); pulksteņi, mūzikas instrumenti

-     Medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai veterinārijas instrumenti un ierīces – 52%

-      Ortopēdiskie piederumi – 26%

20237883

10.95%

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

-     Trikotāžas drānas, platākas par 30 cm - 20%

-     Šauri austi audumi – 15%

-     Valkāts apģērbs un lietoti tekstilizstrādājumi - 14%

-     Trikotāžas drānas, ne platākas par 30 cm – 12%

18928242

10.24%

Plastmasas un izstrādājumi no tām; kaučuks un gumijas izstrādājumi

-     Etilēna polimēri pirmformās – 30%

-     Plastmasas būvizstrādājumi – 13%

-     Plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes – 10%

15933274

8.62%

Transporta līdzekļi

-     Automobiļi un citi mehāniskie transportlīdzekļi – 23%

-     Daļas un piederumi mehāniskajiem tehniskajiem transportlīdzekļiem (piemēram, traktoriem) – 16%

-     Dzelzceļa un tramvaju lokomotīvju un citāda ritošā sastāva mezgli un daļas – 14%

11426094

6.18%

Metāli un to izstrādājumi

8090603

4.38%

Minerālie produkti

7751738

4.19%

Koksnes papīmasa; papīrs un kartons

5553274

3.00%

Dzīvnieki un lopkopības produkcija

3565495

1.93%

Dažādas rūpniecības preces

3123463

1.69%

Augu valsts produkti

2807312

1.52%

Koksne un tās izstrādājumi

2761600

1.49%

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi

1415886

0.77%

Apavi, cepures, lietussargi un citi priekšmeti

159007

0.09%

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli un metāli, kas plakēti ar dārgmetālu un to izstrādājumi

134729

0.07%

Tauki un eļļa

89019

0.05%

Jēlādas, ādas, kažokādas un izstrādājumi no tām

66783

0.04%

Galvenās importa preces no Baltkrievijas sadalījumā pa preču veidiem 2013. gadā

Preču veids

EUR

Īpatsvars no kopējā eksporta

Kopā

309 484 271

100%

Minerālie produkti

-       Naftas eļļas un bitumminerālu eļļas – 97 %

208474969

67.36%

Metāli un to izstrādājumi

-     Dzelzs un neleģētā tērauda stieņi – 45%

-     Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples– 21%

24115745

7.79%

Koksne un tās izstrādājumi

-     Neapstrādāti kokmateriāli – 37%

-     Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli – 29%

-     Malka, koksnes šķeldas vai skaidas, briketes – 13%

22876797

7.39%

Ķīmiskās rūpniecības un tās sakarnozares produkcija

-       Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi – 52%

-       Minerālie vai ķīmiskie kālija mēslošanas līdzekļi – 15%

15574767

5.03%

Pārtikas rūpniecības produkti

9461309

3.06%

Tauki un eļļa

5190154

1.68%

Transporta līdzekļi

4260432

1.38%

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi

4170337

1.35%

Plastmasas un izstrādājumi no tām; kaucūks un gumijas izstrādājumi

3864359

1.25%

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

3251700

1.05%

Mašīnas un mehānismi; elektriskās iekārtas

3177315

1.03%

Apavi, cepures, lietussargi un citi priekšmeti

1511932

0.49%

Augu valsts produkti

1227452

0.40%

Koksnes papīrmasa; papīrs un kartons

1044997

0.34%

Optiskās ierīces un aparāti (iesk. Medicīniskos); pulksteņi, mūzikas instrumenti

630410

0.20%

Dažādas rūpniecības preces

621932

0.20%

Jēlādas, ādas, kažokādas un izstrādājumi no tām

29370

0.01%

Investīcijas (avots: Latvijas Banka, Lursoft)  

 • 2013.gada beigās Baltkrievijas tiešo investīciju atlikumi Latvijā sasniedz 21,5 MEUR:
  • Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība: 10,3 MEUR
  • Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma un citi komercpakalpojumi: 3,4 MEUR
  • Finanšu starpniecība: 2,3 MEUR
  • Transports, glabāšana un sakari: 2,1 MEUR
  • Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība: 1,2 MEUR
  • Būvniecība: 0,5 MEUR
  • Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi: 0,5 MEU
 • 2013.gada beigās Latvijas tiešo investīciju atlikumi Baltkrievijā sasniedz 38,9 MEUR:
  • Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība – 29,9 MEUR
  • Finanšu starpniecība – 6,0 MEUR
  • Apstrādes rūpniecība – 2,2 MEUR
  • Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 0,5 MEUR
  • u.c.

2014.gada 17.martā Uzņēmumu reģistrā reģistrēti 1 737 uzņēmumi ar Baltkrievijas kapitālu. Baltkrievijas uzkrātās investīcijas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos sasniedz 14 431 740 LVL (23. vieta).

Lielākie Baltkrievijas investori Latvijā (avots: Lursoft):

1.      Azamatov Valery – investīcijas 1 582 235 LVL apmērā

SIA „OSTAS SKATI” – investīcijas 1 462 900 LVL (49,62% kapitāla daļu), darbības joma – sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana;

SIA „FORA Group” – investīcijas 61 000 LVL (50,00% kapitāla daļu), darbības joma – uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultācijas nodokļu jautājumos;

AS „RBSSKALS” – investīcijas 44 800 LVL (32,00% kapitāla daļu) , darbības joma – dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība;

SIA „Īpašums A5” – investīcijas 13 500 LVL (50% kapitāla daļu), darbības joma – būvniecības projektu izstrādāšana;

SIA „FriendSpotter” – investīcijas 35 LVL (35,00% kapitāla daļu), darbības joma – informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi.

2.      Kalesnik Aksana – investīcijas 813 300 LVL apmērā SIA „BALTINTRADE” (50,00% kapitāla daļu), darbības joma – citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu.

3.      Asnuovskaya Liana – investīcijas 813 290 LVL apmērā SIA „BALTINTRADE” (50,00% kapitāla daļu), darbības joma – citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu.

4.      Musikhin Vitali – investīcijas 576 000 LVL apmērā SIA „LALANGAMENA (100% kapitāla daļu) , darbības joma – personīgā nekustamā īpašuma pirkšanas un pārdošanas pakalpojumi.

5.      Timošenko Aleksandrs – investīcijas 460 384 LVL apmērā SIA „BOOTEX”, (95% kapitāla daļu), darbības joma – citi kreditēšanas pakalpojumi, Holdingkompāniju darbība.

Latvijas ārējā ekonomiskā pārstāvniecība Baltkrievijā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)

Georgijs Vojevoda, pārstāvniecības vadītājs
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
Pērses iela 2, LV-1442, Rīga, Latvija
Tālrunis: +371 67039414
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Padomi veiksmīgam biznesam Baltkrievijā (video)