Valstu saraksts

30.03.2021. 16:04

Eiropas Savienības dalībvalstis:

Austrija Itālija  Portugāle 
Beļģija Īrija Rumānija
Bulgārija Kipra Slovākija
Čehijas Republika Latvija Slovēnija
Dānija Lietuva Somija
Francija Luksemburga Spānija
Grieķija Malta Ungārija
Horvātija Nīderlande Vācija
Igaunija Polija Zviedrija

Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis: 

Austrija Malta   
Beļģija Nīderlande  
Bulgārija Polija  
Čehijas Republika Portugāle  
Dānija Rumānija  
Francija Slovākija  
Grieķija Slovēnija  
Horvātija Somija  
Igaunija Spānija  
Īrija Ungārija  
Itālija Vācija  
Kipra  Zviedrija  
Latvija Islande  
Lietuva Lihtenšteina  
Luksemburga Norvēģija