Vīzu saņemšana

19.04.2018. 15:42

E-anketa vīzas saņemšanai

 

ŠENGENAS ĪSTERMIŅA KALKULATORS  

  1. Šengenas uzturēšanās laika  īstermiņa kalkulators ir palīglīdzeklis ceļotājiem! Pamatojoties uz kalkulatora aprēķina rezultātiem, tas nedod tiesības ceļotājiem pārsniegt vīzā norādīto uzturēšanās dienu skaitu.
  2. Ja persona vairākas reizes ieceļojusi-izceļojusi pārbaudāmajā periodā, atskaites periods 180 dienas tiek rēķināts, skaitot 180 dienas no pēdējās izceļošanas dienas. Piemēram, ja persona pēdējo reizi izceļojusi 05.08.2014., tad pārbaudes periods būs 180 dienas skaitot atpakaļ.
  3. Lai aprēķinātu plānotā nākotnes ceļojuma uzturēšanos, jāizvēlas poga „planning” un ailē Date of entry/Control jāievada plānotā ceļojuma pēdējais izceļošanas datums.