Valsts nodeva par vīzas pieteikuma izskatīšanu

02.07.2020. 07:20

Vīzas veids

Nodeva

Īstermiņa vīza (C kategorija) - personām, sākot no 12 gadu vecuma

80 EUR

Īstermiņa vīza (C kategorija) - bērniem, kas vecāki par 6 gadiem un jaunāki par 12 gadiem

40 EUR

Lidostas tranzītvīza (A kategorija)

80 EUR

Vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu (C kategorija)

80 EUR

Ilgtermiņa vīza (D kategorija)

60 EUR

   

Valsts nodeva par C kategorijas vīzas pietiekuma izskatīšanu to valstu pilsoņiem, ar kurām ES ir nolīgumi par vīzu atvieglinātu izsniegšanu

Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas pilsoņiem valsts nodeva par C kategorijas vīzas pieteikuma izskatīšanu vispārējā kārtībā (10 kalendāro dienu laikā) - 35 EUR

Krievijas un Ukrainas pilsoņiem valsts nodeva par C kategorijas vīzas pieteikuma izskatīšanu steidzamā kārtībā (3 dienu laikā) - 70 EUR

Baltkrievijas pilsoņiem valsts nodeva par C kategorijas vīzas pieteikuma izskatīšanu steidzamā kārtībā (2 dienu laikā) - 70 EUR

Albānijas, Armēnijas, Azerbaidžānas, Bosnijas un Hercegovinas, Gruzijas, Serbijas, Melnkalnes, Ziemeļmaķedonijas un Moldovas pilsoņiem valsts nodeva par C kategorijas vīzām - 35 EUR.

Atbrīvojums no valsts nodevas samaksas par vīzu pieteikuma izskatīšanu

Valsts nodevu neiekasē par vīzas pieteikuma izskatīšanu:

·         no bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem,

·         no skolēniem, studentiem, pēcdiploma studentiem un to pavadošajiem pedagogiem, kuru uzturēšanās mērķis ir saistīts ar mācībām vai izglītošanos,

·         no pētniekiem, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/801 3. panta 2. punktā, kuri ceļo, lai veiktu zinātnisku pētniecību vai piedalītos zinātniskā seminārā vai konferencē,

·         no bezpeļņas organizāciju pārstāvjiem, kas jaunāki par 25 gadiem, kas piedalās semināros, konferencēs, sporta, kultūras vai izglītības pasākumos, kurus organizē bezpeļņas organizācijas.