Vasingtona paraksta aizdevuma ligumu ar Pasaules Banku

02.12.2014. 19:09


World Bank photo: Theodore Ahlers (World Bank) and Andrejs Pildegovics (Latvia's Ambassador to the U.S.)


Latvijas Republikas Finanšu ministrija - Komunikācijas departaments

Informācija presei


2009.g.24. septembrī, Vašingtonā tika parakstīts aizdevuma līgums ar Pasaules Banku (PB), kas paredz iespēju Latvijai nepieciešamības gadījumā izmantot finanšu resursus 200 miljonu eiro apmērā finanšu sektora vajadzībām. Aizdevuma līgumu parakstīja Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Amerikas Savienotajās Valstīs Andrejs Pildegovičs un Pasaules Bankas Centrāl Eiropas un Baltijas valstu departamenta direktora vietas izpildītājs Teodors Ahlers (Theodore Ahlers). Vēstnieks A.Pildegovičs izteica pateicību PB par aizdevuma piešķiršanu, kā arī atzinīgi novērtēja Latvijas un PB ekspertu sadarbību aizdevuma līguma sagatavošanas procesā.

Lai saņemtu iespēju izmantot PB aizdevumu, sadarbojoties ar PB tehniskās misijas ekspertiem, Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija, Valsts kase, Latvijas Banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veica virkni pasākumu finanšu sistēmas stiprināšanai vidējā termiņā, sagatavojot izmaiņas tiesību aktos un pilnveidojot banku uzraudzības pasākumus. Tika veiktas strukturālas reformas, kuru īstenošana mazinās potenciālo nākotnes krīžu draudus.

PB aizdevums ir daļa no finanšu atbalsta Latvijai 7,5 miljardu eiro (5,27 miljardu latu) apmērā, par kuras sniegšanu 2008. gada 19. decembrī vienojās Eiropas Komisija, Starptautiskais Valūtas fonds, PB, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka un vairākas Eiropas valstis.

PB kopējais aizdevums Latvijai paredzēts 400 miljonu eiro apmērā. Pašreiz sadarbībā ar Pasaules Bankas tehniskās palīdzības ekspertiem notiek darbs pie aizdevuma līguma nosacījumu izstrādes atlikušajiem 200 miljoniem eiro, kas paredzēti sociālā sektora vajadzībām ar mērķi mazināt krīzes un strukturālo reformu radīto nelabvēlīgo ietekmi uz sabiedrības vismazāk aizsargāto daļu.