Sadarbība ekonomikā

05.04.2022. 14:10

Mēs novērtējam līdzsvarotās un uz attiecību vērstās attiecības, kas ir izveidojušās, pateicoties izcilajām politiskajām attiecībām abu valstu starpā. Ievērojot labās kaimiņattiecības starp abām valstīm, Latvija ir ieinteresēta turpināt intensīvu ekonomiskās sadarbības dialogu ar Igauniju. Igaunijas un Latvijas ekonomiskās sadarbības saites ir ļoti ciešas, ko raksturo tirdzniecības plūsmas rādītāji.

Igaunija ir svarīgs Latvijas partneris arī transporta un enerģētikas jomā, tostarp attīstot un īstenojot dažāda līmeņa sadarbības projektus. Igaunija ir viens no stratēģiski svarīgajiem reģionālajiem partneriem Rail Baltica dzelzceļa koridora attīstībā, kura mērķis ir atjaunot Baltijas valstu tiešu saikni ar Eiropas dzelzceļu tīklu un veicināt reģionālo integrāciju. Savukārt Latvijas nākotnes enerģētikas politika tiks veidota, cita starpā balstoties uz reģionālo sadarbību un koordināciju ar valstīm ap Baltijas jūru un sevišķi Igauniju un Lietuvu.

Latvijas un Igaunijas ekonomisko attiecību statistika