Latvijas un Ungārijas ekonomiskā sadarbība

07.06.2016. 16:16

Līdz šim Latvijas uzņēmēji pamatā uz Ungāriju ir eksportējuši elektriskās iekārtas, koksni un ķīmiskās rūpniecības produkciju. No Ungārijas tiek importētas elektriskās iekārtas, ķīmiskās rūpniecības produkti un transportlīdzekļi. Pēdējo piecu gadu laikā tirdzniecības plūsma starp abām valstīm mēreni pieaug. Neskatoties uz to, Latvija tradicionāli ir importējusi vairāk no Ungārijas, nekā eksportējusi, tāpēc ir būtiski mazināt esošo negatīvo tirdzniecības bilanci.

Latvijas un Ungārijas ekonomisko attiecību statistika