Dokumentu iesniegšanas kārtība dokumentu legalizācijai Ārlietu ministrijā

04.10.2019. 16:31

Dokumentu legalizēšanas kārtību nosaka Dokumentu legalizācijas likums un 18.06.2019 Ministru kabineta noteikumi Nr.264 «Publiska dokumenta legalizācijas noteikumi».

Dokumentu legalizācijai persona: uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pase vai eID);

  • iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu, ja iesniedzat vairākus dokumentus, tad nepieciešams aizpildīt papildus veidlapas;
  • iesniedz apliecinājumu par valsts nodevas samaksu vai arī veic samaksu uz vietas Konsulārajā departamentā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu.

IESNIEDZOT DOKUMENTUS, PERSONAI IEPRIEKŠ JĀNOSKAIDRO ATTIECĪGĀS VALSTS IESTĀDĒS, VAI NEPIECIEŠAMS LEGALIZĒT:

1.      dokumenta oriģinālu / notariāli apliecināta dokumenta kopiju;

2.      dokumenta tulkojumu;

3.      dokumenta oriģinālu / notariāli apliecināta dokumenta kopiju, gan dokumenta tulkojumu.

Dokumenti nav legalizējami, ja Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta rīcībā nav amatpersonas paraksta parauga un iestādes zīmoga nospieduma parauga vai, ja tie neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām (piemēram, tulkojumi vai kopijas nav cauršūtas un apzīmogotas, dokuments ir laminēts utt.).