Informācija par došanos uz ārvalstīm un ieceļošanu Latvijā Covid-19 ierobežojumu laikā

13.07.2021. 15:54

Ārlietu ministrija aicina apzināties riskus, kas saistīti ar došanos uz ārvalstīm pandēmijas apstākļos!

Ārlietu ministrija aicina:

 • nedoties uz augsta riska vai īpaši augsta riska valstīm;
 • rūpīgi apsvērt ārvalstu braucienu nepieciešamību personām ar hroniskām saslimšanām un senioriem;
 • visās valstīs vienmēr ievērot to noteiktos epidemioloģisko drošības pasākumus un standarta piesardzību: ievērot distanci no citām personām un roku higiēnu;
 • ņemt vērā, ka vietās, kurās pulcējas liels cilvēku skaits, ir pastiprināts infekcijas risks, tostarp, lidostās;
 • pirms brauciena iepazīties ar lidostu un pasažieru pārvadātāju prasībām Covid-19 ierobežošanai (obligāts sejas un mutes aizsegs, apliecinājums par negatīvu Covid-19 testu (iespējama prasība uzrādīt tulkojumu) u.c.);
 • pirms brauciena sazināties ar pasažieru pārvadātāju par lidojuma reģistrācijas (uzņemšanas reisā) noteikumiem;
 • iepazīties ar informāciju par dažādās valstīs noteiktajiem ieceļošanas ierobežojumiem un citu aktuālo informāciju par attiecīgo valsti ceļojumu brīdinājumos vai portālā Re-open EU. Ja nepieciešama detalizētāka informācija par ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem, aicinām sazināties ar Latvijā akreditēto attiecīgās valsts pārstāvniecību;
 • pārliecināties par atgriešanās iespējām, jo situācija starptautisko pasažieru pārvadājumu jomā ir mainīga, tostarp aviosatiksmē.

Vakcinācijas, testēšanas un Covid-19 pārslimošanas faktu ES valstīs apliecina sadarbspējīgs vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāts (elektroniski viedierīcē vai papīra formātā). Ja nepieciešams cits dokuments, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta, ārstniecības iestādes, kurām ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu par vakcināciju pret Covid-19, pēc personas pieprasījuma bez maksas izsniedz apliecinājumu par personas vakcināciju pret Covid-19.

Dodoties uz ārzemēm, Ārlietu ministrija vienmēr stingri iesaka:

3

  10 atgādinājumi veiksmīgam ceļojumam pieejami šeit.

Visām personām, kuras ieceļo Latvijā, tīmekļvietnē Covidpass.lv ir jāaizpilda elektroniska apliecinājuma anketa ne ātrāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas Latvijā. 

Ieceļošanas ierobežojumi Latvijā atkarīgi no tā, no kādas valsts persona ieceļo un vai persona ir vakcinēta vai pārslimojusi Covid-19. 

Pārskats par ieceļošanas prasībām Latvijā

Iebraucot no zema riska valsts (ES, EEZ, Šveices, AK, citas valsts)

Iebraucot no augsta riska valsts (ES, EEZ, Šveices, AK)

Iebraucot no augsta riska valsts (ārpus ES, EEZ, Šveices, AK)

Iebraucot no īpaši augsta riska valsts (ES, EEZ, Šveices, AK, citas valsts)

 

Vakcinēti /

pārslimojuši*

Nebūtiska ceļošana: ATĻAUTA

Tests** pirms ceļojuma: NAV

Tests iebraucot Latvijā: NAV

Pašizolācija: NAV

Nebūtiska ceļošana: ATĻAUTA

Tests** pirms ceļojuma: NAV

Tests iebraucot Latvijā: NAV

Pašizolācija: NAV

Nebūtiska ceļošana: ATĻAUTA

Tests** pirms ceļojuma: NAV

Tests iebraucot Latvijā: NAV

Pašizolācija: NAV

Nebūtiska ceļošana: NAV ATĻAUTA

Tests** pirms ceļojuma: IR

Tests *** iebraucot Latvijā: IR

Pašizolācija****: IR

 

Pārējie

Nebūtiska ceļošana: ATĻAUTA

Tests** pirms ceļojuma: IR

Tests*** iebraucot Latvijā: NAV (ja persona ieceļojusi bez testa, tad tests IR jāveic)

Pašizolācija****: NAV

Nebūtiska ceļošana: ATĻAUTA

Tests** pirms ceļojuma: IR

Tests*** iebraucot Latvijā: NAV (ja persona ieceļojusi bez testa, tad tests IR jāveic)

Pašizolācija****: IR

Nebūtiska ceļošana: NAV ATĻAUTA

Tests** pirms ceļojuma: IR

Tests*** iebraucot Latvijā: IR

Pašizolācija****: IR

* Vakcinācijas vai pārslimošanas faktu apliecina tikai sadarbspējīgs ES sertifikāts (elektroniski viedierīcē vai izdrukāts) vai ES, EEZ valstīs, Šveicē vai Apvienotajā Karalistē izdots vakcinācijas vai pārslimošanas apliecinājums.  Pārslimošanas apliecinājums ir derīgs 11 līdz 180 dienu kopš saslimšanas sākuma. Ja personas rīcībā nav šāda sertifikāta, uz to attiecas uz nevakcinētām vai nepārslimojušām personām attiecināmas prasības.

** Var veikt šādu testu:

 • PĶR tests 72 h pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī vai ieceļošanas Latvijā vai
 • antigēna testu, kas veikts ne agrāk kā 48 h pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī vai ieceļošanas Latvijā. 

Ja persona ieceļo, izmantojot pasažieru pārvadātāju transportlīdzekli, tā ES sertifikātu, ES, EEZ valstīs, Šveicē vai Apvienotajā karalistē izdoto vakcinācijas vai pārslimošanas apliecinājumu vai jebkurā valstī izdotu Covid-19 testa rezultātu uzrāda pārvadātājam. Pretējā gadījumā pārvadātājs atsaka iekāpšanu transportlīdzeklī.

Testa rezultāts var būt angļu vai izceļošanas valsts valodā.

*** Pēc ieceļošanas Latvijā persona 24 h laikā par saviem līdzekļiem veic PĶR testu tuvākajā testēšanas punktā, veicot reģistrāciju testam tiešsaistē. Līdz brīdim, kamēr saņemts testa rezultāts, persona uzturas savā dzīvesvietā vai uzturēšanas vietā (ja nav tieša kontakta un netiek izmantotas koplietošanas telpas ar citām personām, kas nav ceļojušas) vai kādā no LIAA tūristu mītņu sarakstā norādītajām tūristu mītnēm.

No vakcinācijas, pārslimošanas fakta apliecināšanas un testu prasības atbrīvoti:

 • bērni līdz 12 gadu vecumam,
 • transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbinieki, apkalpes locekļi,
 • jūrnieki, kas dodas uz kuģi vai atgriežas no tā,
 • aviopasažieri, kas, ceļojot tranzītā, nepamet lidlauka kontrolējamo zonu un uzturas tajā līdz 24 h,
 • Valkas novadā un Valgā deklarētie ES valstu pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji,
 • ES valstu pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kuri ikdienā šķērso Latvijas sauszemes robežu ar citām ES valstīm, piemēram, saistībā ar nodarbinātību vai izglītību,
 • Valkas novadā un Valgas pagastā deklarētajiem Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas Republikas sauszemes robežu ar Igaunijas Republiku, ja personas nepārvietojas ārpus Valkas un Valgas pašvaldību administratīvajām teritorijām.

Precīzus nosacījumus un izsmeļošu no testa prasības atbrīvot personu sarakstu skat. MK noteikumu “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” V2 .nodaļā.

Sākot ar 12.07.2021. personas, kuras ieceļo Latvijas Republikā, šķērsojot ārējo sauszemes robežu robežšķērsošanas vietā “Grebņeva”, “Terehova”, “Pāternieki” vai “Silene” un nevar uzrādīt ES sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu vai līdz 2021. gada 1. septembrim citu Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Apvienotajā Karalistē izsniegtu derīgu Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai veikta Covid-19 testa apliecinājumu, nekavējoties par saviem līdzekļiem veic Covid-19 testu minētajā robežšķērsošanas vietā.

Prasība neattiecas uz:

 • bērniem līdz 12 gadu vecumam;
 • Latvijā akreditētajiem ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem;
 • personām, kuras ierodas Latvijā pēc Valsts prezidenta, Saeimas, Ministru kabineta vai tā locekļa, Satversmes tiesas, Augstākās tiesas, Valsts kontroles vai ministrijas ielūguma;
 • Latvijas vai ārvalsts diplomātiskajiem kurjeriem vai ad hoc diplomātiskajiem kurjeriem, kas uzrāda oficiālu dokumentu, kurā norādīts viņa statuss un diplomātiskā pasta paku skaits;
 • Latvijas Republikas diplomātiskās pases turētājiem, viņus pavadošo tehnisko personālu un diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņiem un darbiniekiem, veicot oficiālās funkcijas.

**** Pašizolācija ilgst 10 dienas un tā ir jāievēro arī, ieceļojot no ES, EEZ valsts, Šveices vai AK, ja tā atzīta par augsta riska valsti.

Pašizolāciju drīkst pārtraukt, ja persona veic PĶR 7. dienā no izbraukšanas no augsta riska / īpaši augsta riska valsts un testa rezultāts ir negatīvs. Rezultāts jāfiksē  testēšanas sertifikātā.

Pašizolāciju var neievērot bērni līdz 12 gadu vecumam (līdz 2021.gada 1.septembrim – arī pārējie nepilngadīgie), kas ceļo kopā ar pieaugušajiem, kuri atbrīvoti no pašizolācijas prasības. Tomēr šādos gadījumos bērni 10 dienas kopš izbraukšanas augsta riska valsts neveido ciešus kontaktus ar personām ārpus savas mājsaimniecības, neapmeklē publiskus pasākumus, bērnu kolektīvus, neizmanto sabiedrisko transportu.

No augsta vai īpaši augsta riska valsts, kas nav ES, EEZ valsts, Šveice vai Apvienotā karaliste, drīkst ieceļot tikai šādas personas:

 • Latvijas valstspiederīgie, viņu ģimenes locekļi, Latvijas uzturēšanās atļauju turētāji, ārzemnieki, kuri, šķērsojot Latviju tranzītā, atgriežas savas pastāvīgās dzīvesvietas valstī;
 • ES, EEZ valsts, Šveices valstspiederīgie un viņu ģimenes locekļi, kā arī šo valstu pastāvīgie iedzīvotāji, Apvienotās Karalistes pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, lai, šķērsojot Latviju tranzītā, atgrieztos savā mītnes zemē, tostarp Latvijā;
 • transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbinieki, apkalpes locekļi;
 • jūrnieki, kuri dodas uz kuģi vai atgriežas no tā;
 • ārzemnieki, kuru ievešanas nepieciešamību Latvijā komersantu saistību izpildei apliecinājusi LIAA;
 • ārvalstu diplomāti un viņu ģimenes locekļi, kas šķērso Latviju tranzītā oficiālo funkciju veikšanai, Latvijas diplomātiskās pases turētāji, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņi, darbinieki un viņu ģimenes locekļiem, kuri atgriežas no savas dienesta valsts vai kuriem jānokļūst savā dienesta valstī;
 • Latvijas valstspiederīgie, kuri ir Latvijas oficiālo delegāciju locekļi vai kuriem jānokļūst savā darba vietā starpvaldību projekta ietvaros;
 • pilna laika un apmaiņas programmās studējošie, ja augstskola vai koledža ir izsniegusi rakstisku apliecinājumu par studējošā imatrikulāciju un ierašanās Latvijā ir nepieciešama studiju programmas apguvei;
 • sportisti un sporta darbinieki, starptautisko sporta organizāciju pārstāvji, kuru ierašanās Latvijā saistīta ar dalību Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas vai tās biedra organizētā starptautiskā sporta pasākumā kā akreditētām personām;
 • ārzemnieki, kuru ierašanos Latvijā ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanai ir saskaņojusi Veselības inspekcija un šo personu pavadošā persona, ja to atzinusi par nepieciešamu ārstniecības iestāde vai šī persona pavada bērnu;
 • kultūras darbinieki, kuru ierašanās Latvijā saistīta ar kultūras pakalpojumu sniegšanu un publisko pasākumu rīkošanu un kuru grupas saskaņā ir noteicis kultūras ministrs;
 • Latvijas izlases, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Paraolimpiskās vienības, kā arī starptautiskajās līgās startējošiem Latvijas komandu sportistiem un viņus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, kuru saraksts ir saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju un kuri pēc dalības sporta sacensībās ārvalstīs atgriežas Latvijā;
 • ārvalstnieki un viņu ģimenes locekļi, ja ārvalstnieks pilda zinātniskās institūcijas vadošā pētnieka vai pētnieka pienākumus ilgāk par 6 mēnešiem;
 • aviopasažieri, kuri šķērso Latviju tranzītā, nepametot lidlauka kontrolējamo zonu un uzturoties tajā ne ilgāk par 24 h, ja tie var uzrādīt apstiprinājumu tranzīta lidojumam.

Precīzs kategoriju saraksts pieejams MK noteikumu “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 38.46 punktā.

No īpaši augsta riska valsts, kas ir ES, EEZ valsts, Šveice vai  Apvienotā karaliste, Latvijā drīkst ieceļot tikai šādu iemeslu dēļ:

  • darbs,
  • mācības,
  • studijas,
  • ģimenes apvienošana,
  • medicīnas pakalpojumu saņemšana, tranzīts, nepilngadīgo pavadīšana,
  • atgriešanās pastāvīgajā dzīves vietā,
  • bēres.

Attiecīgo iemeslu personai jānorāda apliecinājuma anketā covidpass.lv. Dokumentus vai citus drošticamus pierādījumus, kas apliecina šo mērķi, ir jāuzrāda pēc pieprasījuma Valsts robežsardzei vai Valsts policijai. Persona var neuzrādīt dokumentus, ja atbilstošā informācija, kas apliecina kādu no ieceļošanas mērķiem, jau ir pieejama valsts informācijas sistēmās, piemēram, Iedzīvotāju reģistrā.

Personām, kas šķērso Latviju tranzītā, jāpamet Latvija 12 stundu laikā no apliecinājuma anketas iesniegšanas tīmekļvietnē Covidpass.lv. Izņēmumi noteikti MK noteikumu “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai V2. nodaļā.


Papildu informācija:

! Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi šeit.

! Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta Facebook konts pieejams šeit.

! Informācija par Covid-19 ierobežojumiem pieejama šeit.

! Detalizēta informācija par ierobežojumiem starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem, tūrismam un ceļošanai pieejama Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" V2 nodaļā.

Informācija par Covid-19 izplatību, kā arī piesardzības un profilakses pasākumiem pieejama šeit.

! Informācija par Covid-19 analīžu nodošanu pieejama šeit.

Uzziņu tālruņi

 • Konsulārajos jautājumos (piemēram, vīzas, dokumentu legalizācija, ieceļošana no ārvalstīm):

- zvaniem no Latvijas 80005905;

- zvaniem no ārvalstīm +371 67015905;

 • SPKC informatīvais tālrunis (piemēram, pašizolācijas jautājumi) +371 67387661;
 • Vienotais diennakts tālrunis Covid-19 jautājumos (zvaniem no Latvijas) 8345;
 • Valsts Robežsardzes tālrunis robežas šķērsošanas jautājumos +371 67075616;
 • Iekšlietu ministrijas Informācijas centra tālrunis Covidpass.lv aizpildīšanas jautājumos +371 67219111.

Tālrunis ārkārtas situācijām ārvalstīs

Diennakts tālrunis ārkārtas situācijām ārvalstīs konsulārās palīdzības saņemšanai (piemēram, zudis ceļošanas dokuments, smaga saslimšana, dabas katastrofa, nāve) +371 26337711.

Piezīme. Ārlietu ministrijas mājaslapā ir publicēta tās rīcībā esošā oficiālā informācija. Šī informācija var nebūt pilnīga, jo valstīm ir tiesības operatīvi noteikt izmaiņas ieceļošanas kārtībā un uzturēšanās nosacījumos. Tādēļ Ārlietu ministrija aicina vienmēr precizēt šos jautājumus konkrētās ārvalsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā. Ārlietu ministrija nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas radušies minēto ieteikumu neievērošanas rezultātā. Ārlietu ministrijas mājaslapā publicētajiem ceļojumu brīdinājumiem ir rekomendējošs raksturs, un tie neierobežo ar Satversmes 98. pantu noteiktās tiesības personām izbraukt no Latvijas.