Kādos gadījumos Latvijas pārstāvniecība NEVAR palīdzēt

14.01.2015. 13:25
  • iejaukties tiesu, policijas un tiesību aizsardzības iestāžu darbībā, ja ārvalstī esat izdarījis likumpārkāpumu.
  • sniegt juridisku konsultāciju.
  • panākt labākus ārstēšanās apstākļus slimnīcā vai ieslodzījuma apstākļus cietumā nekā vietējiem iedzīvotājiem.
  • apmaksāt Jūsu rēķinus par viesnīcu, jurista pakalpojumiem, medicīnisko palīdzību vai segt jebkurus citus rēķinus.
  • kārtot Jums nepieciešamās formalitātes, kas saistītas ar tūrisma organizācijas, aviosabiedrību, banku vai citu iestāžu darbības jautājumiem.
  • palīdzēt Jums sameklēt apmešanās vietu, sameklēt darbu vai nokārtot darba atļauju ārzemēs.