Palīdzība ES dalībvalsts pārstāvniecībā

02.12.2014. 19:09

Mēs visi esam savas valsts, kā arī Eiropas Savienības pilsoņi. Visiem ES iedzīvotājiem ir konkrētas Eiropas pilsonības tiesības un konsulārā aizsardzība ir Eiropas solidaritātes jautājums. ES līgumi garantē visiem ES pilsoņiem tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi jebkuras dalībvalsts diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā sniegtajā aizsardzībā (Līguma par Eiropas Savienības darbību 20. panta 2. punkta c) apakšpunkts un 23. pants; ES Pamattiesību hartas 46. pants).

Lai palielinātu informētību par ES pilsoņu tiesībām, informācija par konsulāro aizsardzību ir pieejama mājaslapā „Konsulārā aizsardzība”, sniedzot detalizētāku informāciju par to, kur varat vērsties pēc palīdzības, ja nonākat ārkārtas situācijā ārvalstī, kur nav Latvijas pārstāvniecības. Mājaslapas galvenais mērķis ir sniegt ES pilsoņiem informāciju par pārstāvniecībām, kuras nepieciešamības gadījumā var nodrošināt konsulāro palīdzību. Valstīs, kurās nav kādas ES dalībvalsts pārstāvniecības, tiek piedāvāta citu tur pārstāvēto dalībvalstu vēstniecību/konsulātu kontaktinformācija.