Ziņas Fizisko personu reģistrā

20.05.2022. 14:52

Izziņu no Sodu reģistra var pieteikt tikai personīgi ierodoties vēstniecībā!

Izziņu var noformēt 5 darba dienu laikā vai steidzamības kārtā 1 darba dienas laikā. Izziņu var saņemt latviešu vai angļu valodā.

Nepieciešamie dokumenti:

  • Personīgi vēstniecībā aizpildīts iesniegums,
  • Jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība),

Par izziņu ir jāsamaksā valsts un konsulārā nodeva. Maksājums veicams vēstniecībā, norēķinoties ar bankas maksājumu karti.

 

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu veidlapā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 23.09.2014 noteikumiem Nr.563 “Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņas noformēšanas prasībām”.