Par epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem

15.06.2021. 16:04

No 2021. gada 7. aprīļa ārkārtējā situācija Latvijā vairs nav spēkā. Ņemot vērā to, ka saslimstības lejupslīde valstī nav noturīga, valdība ir lēmusi saglabāt un nostiprināt vairākus epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Informācija par došanos uz ārvalstīm un ieceļošanu Latvijā

Klātienes tikšanās

 • No 2. jūnija, ievērojot divu mājsaimniecību principu, iekštelpās var pulcēties līdz 10 cilvēkiem un brīvā dabā līdz 20 cilvēkiem,
 • sporta treniņi grupās drīkst notikt ārpus telpām līdz 20 cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves,

 • bērēs un kristību ceremonijā atļauts piedalīties cilvēkiem no dažādām mājsaimniecībām, ievērojot noteiktu dalībnieku skaitu - līdz desmit cilvēkiem iekštelpās un līdz 20 cilvēkiem brīvā dabā,
 • kapusvētkos pie dzimtas kapiem drīkst pulcēties līdz 10 cilvēkiem no divām mājsaimniecībām,
 • ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, apmeklētājiem ir pieejamas muzeju brīvdabas teritorijas un dabas takas,
 • bibliotēku, muzeju un kultūrvietu individuālie apmeklējumi ir atļauti ar nosacījumu, ka tiek ievērots drošības protokols, tai skaitā veicot iepriekšēju pierakstu un aizpildot anketas par apmeklējumu.
 • reliģiskās darbības vietās vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 20% no maksimāli pieļaujamā cilvēku skaita,
 • klātienē var saņemt friziera, manikīra, pedikīra un podologa pakalpojumus,
 • atļauts saņemt individuālos saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar ārtelpu atrakcijām, t.sk. akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos,

 • pastāvīgu amatiermākslas kolektīvu nodarbības ārā drīkst notikt grupās līdz 20 personām, ja personas ievēro 2 metru distanci, ja to nav iespējams ievērot, lieto sejas maskas,
 • iepirkties jādodas pa vienam, izņemot bērnus līdz 12 gadu vecumam un cilvēkus, kuriem ir nepieciešama asistenta palīdzība. Netiek apkalpoti cilvēki, kuri neievēro epidemioloģiskās drošības prasības. Informācijai par pieļaujamo cilvēku skaitu jābūt skaidri redzamai pie ieejas.

Atvieglojumi vakcinētām un Covid-19 pārslimojušām personām

Ministru kabinets ir apstiprinājis vairākus ierobežojumu atvieglojumus cilvēkiem, kuri ir izslimojuši Covid-19, vai ir vakcinēti.

No 18. maija darba kolektīvos, amatiermākslas kolektīvos un sporta nodarbībās līdz 20 personām vakcinētas un Covid-19 pārslimojušas personas var pulcēties klātienē ārtelpā vai telpās un nelietot sejas maskas, kā arī neievērot 2 m distanci.

No 1. jūnija, lai pierādītu, ka cilvēks ir vakcinēts vai izslimojis, ir jāuzrāda pārslimošanu, vakcināciju vai, atsevišķos gadījumos, testu apliecinošs nacionāla mēroga digitālais sertifikāts (QR kods), ko var lejupielādēt tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv vai saņemt papīra formātā klientu apkalpošanas centrā pašvaldībā. Platformai var pieslēgties ar drošas piekļuves līdzekļiem caur “’Latvija.lv” un tajā iedzīvotāji var iegūt digitālu, drošu un pārbaudāmu sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas faktu.

No 1. jūnija klātienē strādā individuālu pakalpojumu sniedzēji, kuri ir vakcinēti pret Covid-19 vai to izslimojuši. Individuāli klātienē var sniegt visa veida skaistumkopšanas pakalpojumus, sporta nomas un foto pakalpojumus, kā arī saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu. Tas nozīmē, ka telpā atrodas tikai pakalpojuma sniedzējs un viens klients (pirts, saunas un foto pakalpojumu gadījumā viens pakalpojumu sniedzējs un viena mājsaimniecība). Šajā gadījumā klientiem nav jābūt vakcinētiem.

No 15. jūnija Latvijas digitālais sertifikāts (QR kods) kļūst par daļu no ES digitālā zaļā sertifikāta:

 • Vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas personas, uzrādot izslimošanu vai vakcināciju apliecinošo Covid-19 sertifikātu,  var pulcēties, apmeklēt pasākumus un saņemt pakalpojumus, nelietojot sejas maskas un neievērojot distanci.
 • Epidemioloģiskās drošības pasākumi ir jāievēro pakalpojumos un pasākumos, kur vienlaikus klātesoši ir gan vakcinēti un Covid-19 pārslimojuši cilvēki, gan ar derīgu negatīvu testu.
 • Personas, kuras nav vakcinējušās un neveic testu ievēro visus epidemioloģiskās drošības pasākumus.

No 15. jūnija personas ar digitālo Covid-19 sertifikātu var apmeklēt treniņus iekštelpās gan individuāli, gan grupā.

Paredzēts, ka iekštelpu treniņos vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 25 kvadrātmetri no apmeklētājiem pieejamās sporta norises vietas telpu platības. Peldbaseinā vienai personai ir jānodrošina 15 kvadrātmetri no ūdens virsmas platības. Sporta treniņa telpu piepildījums nedrīkst pārsniegt 20% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj šo telpu infrastruktūra.

Grupu treniņos vienā treniņgrupā drīkst pulcēties ne vairāk kā 12 personas, ieskaitot sporta speciālistus. Ģērbtuvēs maksimālais piepildījums nedrīkst pārsniegt 25%, kā arī sporta telpā jābūt nodrošinātai apmeklētāju un iesaistīto darbinieku reģistrācijai.

No 15. jūnija vakcinētas, Covid-19 pārslimojušas vai testētas personas, kuras var uzrādīt derīgu sertifikātu drīkst apmeklēt pasākumus, ievērojot prasības par sejas masku lietošanu, distancēšanos un personalizētajām  sēdvietām.
- Pasākums telpās drīkst notikt līdz 4 stundām, pulcējoties ne vairāk kā 300 cilvēkiem.
- Pasākums ārtelpās drīkst notikt bez laika ierobežojuma, pulcējoties ne vairāk kā 500 cilvēkiem.

- No 15. jūnija pasākumus kopā ar vecākiem var apmeklēt bērni līdz 12 gadu vecumam, kas nav vakcinēti, pārslimojuši, un viņiem nav jāveic  Covid-19 tests.

Prasības drošākai tirdzniecībai

No 2. jūnija ir atjaunota lielo tirdzniecības centru darbība un ielu tirdzniecība. Tirdzniecības vietās ir jāievēro virkne drošības prasību:

 • visās tirdzniecības vietās, arī tirgū un ielu tirdzniecības vietās, ir jālieto maskas,
 • jāievēro 2 metru distance, pastiprināta higiēna, jānodrošina informācija par piesardzību,
 • sejas vairogus drīkst lietot tikai kopā ar sejas masku,
 • vienam apmeklētājam jāparedz ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības,
 • apmeklētāji tiek ielaisti tikai pa vienam (viens mājsaimniecības pārstāvis), izņemot ar bērniem līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona.
  Atļauta arī ielu tirdzniecība un gadatirgu organizēšana:
 • apmeklētājiem un pārdevējiem jālieto mutes un deguna aizsegi;
 • atļauts izvietot līdz 20 tirdzniecības vietām;
 • fiziski jānorobežo gadatirgus teritorija;
 • ielu tirdzniecības organizēšanas laikā nenotiek izklaides pasākumi (tematiski svētki, atrakcijas).

Sabiedriskā ēdināšana

No 15. jūnija personām ar digitālo Covid-19 sertifikātu (vakcinētām un pārslimojošām personām, kā arī personām, kas var uzrādīt negatīva Covid-19 testa sertifikātu, kā arī šīs personas pavadošajiem bērniem līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot) ir pieejami sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi iekštelpās. 

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi klātienē ārtelpās pieejami jebkuram apmeklētājam

Pie viena galdiņa var atrasties ne vairāk kā četras pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (t.i. līdz 18 gadu vecumam), ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, taču ne vairāk kā 10 personas kopā (t.i. pieaugušie un bērni).

Sabiedriskās ēdināšanas vietā darbinieki un apmeklētāji lieto mutes un deguna aizsegus uzturēšanās laikā, izņemot laikā, kad sēž pie galda.

Lai novērstu cilvēku pastiprinātu pulcēšanos sabiedriskās ēdināšanas vietās vēlās vakara stundās, tiek noteikts ierobežojums sabiedriskās ēdināšanas vietu darba laikam klātienē ārtelpās – darbu sāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 21.00. Sabiedriskās ēdināšanas vietas pēc plkst. 21.00 drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai.

Plašākai informācijai: