Vīzu kodekss

05.11.2020. 10:24

Visām Šengenas līguma dalībvalstīm ir kopīgas procedūras un nosacījumi īstermiņa vīzu (ar uzturēšanās laiku līdz 90 dienām 180 dienu periodā) izsniegšanā. To nosaka un regulē visām Šengenas līguma dalībvalstīm saistošs tiesību akts - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu. Vīzu kodekss ir piemērojams visiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem vajadzīga vīza saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas.