LR Saeimas paziņojums Par Latvijas atbalstu ANO Drošības padomes rezolūcijas nr. 1441 izpildei

02.12.2014. 19:09

Paziņojums
Par Latvijas atbalstu ANO Drošības padomes rezolūcijas nr. 1441 izpildei

Ņemot vērā Saeimas 1998. gada 19. februāra lēmumu atbalstīt ANO Drošības padomes un ANO dalībvalstu centienus nodrošināt ANO Drošības padomes 1991. gada 3. aprīļa rezolūcijas nr. 687 izpildi, kā arī atbalstot ANO Drošības padomes 2002. gada 8. novembra rezolūciju nr. 1441, Saeima nolemj:

  1. Atbalstīt ANO Drošības padomes 2002. gada 8. novembra rezolūcijas nr. 1441 izpildi un, pamatojoties uz likuma "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" 5. panta pirmo daļu, atļaut Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienībām piedalīties starptautiskajās miera nodrošināšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās starptautiskās koalīcijas bruņoto spēku militārās vadības pārziņā, ievērojot militārpersonas brīvprātības principu.
  2. Atļaut Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienībām piedalīties šajās starptautiskajās operācijās līdz 2003. gada 31. decembrim.
  3. Uzdot Ministru kabinetam:
    1. nodrošināt Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību finansēšanu un gatavību piedalīties šajās starptautiskajās operācijās;
    2. lemt par humānās palīdzības nosūtīšanu uz Irāku, iesaistīšanos Irākas atjaunošanā un demokrātijas veicināšanā.

Rīgā 2003. gada 20. martā