Ministru prezidenta Aigara Kalvīša paziņojums (Ministru kabinets)

02.12.2014. 19:09

Latvijas valdības, kopš neatkarības atjaunošanas konsekventi un nepārprotami paudusi savu gatavību parakstīt robežlīgumu ar Krieviju.

Otrdien valdībā apstiprinātā deklarācija neizvirza teritoriālas pretenzijas pret Krieviju. Šāds jautājums nav Latvijas – Krievijas attiecību dienaskārtībā. Latvija respektēs sagatavotā un parafētā līgumā definētās robežas.

Mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka tikai Latvijas un Krievijas atšķirīgie viedokļi 20. gadsimta vēstures jautājumos ir cēlonis saasinātājai retorikai starp abām valstīm. Latvijas patiesais mērķis ir darīt visu, lai nākotnē mēs atrastu kopīgu redzējumu šajā jautājumā un tādējādi liktu pamatu jaunām, uz demokrātijas un starptautisko tiesību principiem balstītām attiecībām ar Krieviju.

Šim mērķim arī kalpo Latvijas valdības vienpusējā deklarācija saistībā ar Latvijas-Krievijas robežlīgumu, kas iezīmē tos vēsturiskos stūrakmeņus, kurus Latvijas valsts redz kā fundamentālu pamatu attiecībām ar Krieviju nākotnē.

20. gadsimta sarežģīto vēsturisko un ar okupāciju saistīto jautājumu dēļ Latvijas Satversme nedod iespējas Latvijas valdībai parakstīt sagatavoto robežlīgumu nekā citādi, kā vienīgi pieņemot minēto vienpusējo deklarāciju.

Mēs apzināmies, ka šobrīd ir grūti cerēt uz ātru progresu jautājumā par Baltijas valstu okupāciju, taču tas neļauj mums ignorēt savu konstitūciju un vēsturi, kuru nevar atcelt vai mainīt ar valdības lēmumiem.

Latvijas valdība atkārtoti apstiprina savu vēlmi un gatavību parakstīt robežlīgumu 10. maijā Maskavā  un vienlaicīgi aicina Krievijas pusi uz atklātu un drosmīgu dialogu par vēsturi pirms vai pēc robežlīguma parakstīšanas.

Ministru kabinets