Aigars Kalvītis Islandē tikās ar Krievijas premjerministru Mihailu Fradkovu (Valsts kanceleja)

02.12.2014. 19:09

Šā gada 8. jūnijā Reikjavikā Baltijas jūras valstu padomes premjerministru sanāksmes laikā notika divpusēja Latvijas Republikas Ministru prezidenta Aigara Kalvīša un Krievijas Federācijas premjera Mihaila Fradkova tikšanās.

Aigars Kalvītis uzvēra tikšanās vēsturisko nozīmi un norādīja uz nepieciešamību veidot pragmatisku, uz konkrētu sadarbību vērstu dialogu starp abām kaimiņvalstīm. Ministru prezidents atzina: "Bieži dialoga un savstarpējo kontaktu trūkums veido mītus, kuri ar laiku kļūst par reāliem šķēršļiem jebkādai sadarbībai. Esmu gandarīts, ka šodien Reikjavikā bija iespēja tikties un uzsākt kaimiņvalstu starpā nepieciešamo dialogu." Savukārt Fradkovs norādīja, ka tādi jautājumi kā minoritāšu tiesības, II Pasaules kara veterānu jautājumi un neskaidrība ap Latvijas – Krievijas robežlīgumu, kavē attīstīt abu valstu dialogu.

Sarunas sākumā Aigars Kalvītis atzinīgi novērtēja maija beigās notikušo Pareizticīgo baznīcas Patriaha Aleksija II vizīti Latvijā, kas iezīmēja savstarpēju sapratni un sadarbību starp abām valstīm.

Sarunas laikā Krievijas premjers uzaicināja un iesniedza oficiālu ielūgumu Latvijas Republikas Ministru prezidentam A. Kalvītim 13. – 14. jūnijā apmeklēt  10. Pēterburgas Starptautisko ekonomisko forumu, kuru atklās Krievijas Federācijas prezidents Putins.

Tikšanās laikā Latvijas pārstāvji uzrunāja jautājumu par divpusējiem līgumiem, kurus jau tuvākajā laikā varētu sagatavot parakstīšanai, īpaši akcentējot tādus svarīgus līgumus kā Starpvaldību komisijas izveidošana, Ekonomiskā sadarbība un Dubulta nodokļu neaplikšana. Krievijas Premjers Fradkovs norādīja, ka ir panākta principiāla vienošanās par ekspertu sarunām gan par Starpvaldību komisijas līgumu, gan ekonomiskās sadarbības līgumu šā gada 20. un 21. jūnijā.

Sarunas laikā abu valdību vadītāji pieskārās arī jautājumam par Latvijas un Krievijas robežlīgumu. Kalvītis informēja, ka Latvijas valdības pieņemtā vienpusējā deklarācija saistīta ar Latvijas Republikas vēsturiskās izveidošanās faktu interpretāciju un nav uzskatāma par teritoriālu pretenziju pieteikumu Krievijai.

Ministru prezidents iepazīstināja un iesniedza Fradkova kungam Latvijas pozīcijas izklāstu par iespējām veidot atvieglotu robežšķērsošanas režīmu pierobežas iedzīvotājiem un aicināja jau tuvākajā laikā organizēt abu valstu konsulāro dienestu ekspertu sarunas, kuru laikā puses varētu risināt pierobežas iedzīvotājiem aktuālos jautājumus.

Kalvītis un Fradkovs pieskārās arī energoapgādes drošības jautājumiem un Latvijas interesi veidot pieslēgumu Vācijas – Krievijas gāzes vadam. Tāpat notika īsa viedokļu apmaiņa par kopējas sadarbības veidošanas iespējām veidot tranzīta koridoru no Ķīnas uz Eiropu.           

A.Kalvītis un M.Fradkovs pārrunāja arī jautājumus saistībā ar sabiedrības integrāciju Latvijā. Ministru prezidents norādīja, ka bieži vien izteikumos par Latviju vērojamas neprecizitātes un nepilnības. Īpaši tas attiecas uz nepilsoņu tiesībām Latvijā. A.Kalvītis norādīja, ka Latvija ir mērķtiecīgi strādājusi pie integrācijas politikas izveides un tās īstenošanas.

"Tas nav bijis viegls process, bet šodien varam teikt, ka ir sasniegti labi rezultāti. Valdība vienmēr ir aicinājusi nepilsoņus piedalīties integrācijas procesā un kļūt par Latvijas pilsoņiem. Turklāt Latvijā nepilsoņiem tiek nodrošinātas visas sociālās garantijas un konsulārā palīdzība ārvalstīs. Skaitļi runā paši par sevi – kopš 1995. gada nepilsoņu īpatsvars Latvijas iedzīvotāju vidū ir samazinājies no 29% uz 18% un 95% jaundzimušo ir Latvijas pilsoņi. Šodien notikusī tikšanās apliecina to, ka Latvijai daudz intensīvāk ir jāinformē starptautiskā un arī Krievijas sabiedrība par sabiedrības integrācijas jautājumiem Latvijā." uzsvēra A.Kalvītis. 

Sarunas noslēgumā Ministru prezidents uzaicināja Krievijas Federācijas premjeru apmeklēt Latviju, lai tuvāk apspriestu abu valstu sadarbības iespējas.

Valsts kanceleja