Ministru prezidents Aigars Kalvītis ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu pārrunāja ciešāku sadarbību (Valsts kanceleja)

02.12.2014. 19:09

Šodien Pēterburgā Ministru prezidents Aigars Kalvītis tikās ar Krievijas Federācijas prezidentu Vladimiru Putinu.

Sarunas sākumā A.Kalvītis un V.Putins vienprātīgi atzina, ka pēdējo gadu laikā Latvijas un Krievijas attiecības ir bijušas sarežģītas, bet, neskatoties uz to, abu valstu interesēs ir attiecību uzlabošana. Abām pusēm ir jāmeklē ceļi, kā veidot pragmatisku sadarbību, kuras pamatā ir dialogs.

Krievijas Federācijas prezidents pateicās Aigaram Kalvītim par atsaukšanos viņa uzaicinājumam ierasties uz 10.Pēterburgas Starptautisko ekonomikas forumu un piedalīties tā darbībā.

A.Kalvītis norādīja, ka Latvija un Krievija ir kaimiņvalstis, kuras vieno kopīgs reģions un kopīgas ekonomiskās saites. Ministru prezidents atzinīgi novērtēja pēdējā laikā uzsākto dialogu, neseno konstruktīvo tikšanos ar Krievijas premjeru Mihailu Fradkovu. Premjers ar gandarījumu atcerējās Krievijas Patriarha Aleksija II vizīti Latvijā, kas bija svarīga gan Pareizticīgo baznīcai, gan kristīgai sabiedrībai kopumā.

Arī Vladimirs Putins atzinīgo novērtēja Krievijas Patriarha vizīti Latvijā, par kuru dzirdējis ļoti daudzas labas atsauksmes.

Ministru prezidents Aigars Kalvītis atzina, ka Latvija kā Eiropas Savienības dalībvalsts ir ieinteresēta veidot draudzīgas kaimiņattiecības ar Krieviju, uzsverot piederību vienam reģionam un kopīgos procesus. A.Kalvītis akcentēja, ka reālajā dzīvē problēmu nav, abu valstu starpā ir aktīvas biznesa attiecības. Premjers uzsvēra Latvijas ieinteresētību parakstīt divpusējus līgumus.

Vladimirs Putins atzīmēja, ka "nevaram atļauties aizkavēt līgumtiesiskās bāzes attīstību", tādēļ tiks dots norādījums Krievijas valdībai aktivizēt darbu pie līgumiem, īpaši Starpvaldību komisijas līguma. Krievijas Federācijas prezidents Vladimirs Putins aicinās premjeru Mihailu Fradkovu jau tuvākajā laikā nozīmēt Starpvaldību komisijas līdzpriekšsēdētāju.

Vladimirs Putins un Aigars Kalvītis bija vienisprātis, ka abām pusēm ir jāmeklē risinājums robežlīguma jautājumam.

Sarunas noslēgumā Aigars Kalvītis nodeva sveicienu Vladimiram Putinam no Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes – Freibergas.

Valsts kanceleja