Biškekā norisinās Rīgas Juridiskajā augstskolā studējošo Kirgizstānas absolventu tikšanās

11.04.2022. 11:20
Biškekā norisinās Rīgas Juridiskajā augstskolā studējošo Kirgizstānas absolventu tikšanās

2022. gada 8. aprīlī Biškekā pēc Rīgas Juridiskās augstskolas iniciatīvas sadarbībā ar Eiropas Attīstības un sadarbības organizācijas akadēmiju notika Rīgas Juridiskajā augstskolā studējošo Kirgizstānas absolventu tikšanās. Pasākumu svinīgi atklāja RJA Starptautiskā departamenta direktore Ieva Rācenāja, Latvijas vēstniecības Kirgizstānā 2. skeretārs Renārs Vilde un ASV vēstniecības Kirgizstānas Republikā Starptautiskās Narkotiku un tiesību aktu ieviešanas nodaļas direktors Čārlzs Hārvejs (Charles Hardaway).

No Kirgizstānas puses piedalījās RJA absolventi, valsts pārvaldē strādājošās amatpersonas, kuras laikā posmā no 2018. līdz 2021. gadam papildināja savas profesionālās zināšanas un kvalifikāciju Eiropas tiesībās un ekonomikā.

Atklājot pasākumu, Renārs Vilde pateicās RJA par ieguldījumu izglītības programmu īstenošanā, pateicās projekta donoriem, kā arī pašiem projekta dalībniekiem par interesi un iesaisti izglītības programmā, tādā veidā sniedzot ievērojamu devumu arī Kirgīzu Republikas valsts pārvaldes attīstībā, veicinot jauno profesionāļu kapacitātes celšanu.

Pasākuma neformālajā daļā klātesošie dalījās savos personiskajos stāstos par studijām RJA, iegūtajām zināšanām un to pielietojumu savā šī brīža darbā. Dalījās atmiņās, ko guvuši, apceļojot Latviju, un apsprieda savas profesionālās karjeras izaugsmes plānus.

Informācijai:

Starpdisciplinārās programmas Eiropas tiesībās un ekonomikā Latvija veiksmīgi īsteno kopš 2014. gada, un tās koordinē Rīgas Juridiskā augstskola. Trīs mēnešu Padziļinātā programma un sešu nedēļu Intensīvā programma finansējumu daļēji saņēmušas no Latvijas valsts budžetā paredzētajiem līdzekļiem attīstības sadarbības politikai. Ieguldījumu programmas īstenošanā sniegušas arī ASV, Zviedrija, Norvēģija, Luksemburga, Nīderlande, Šveice. Kopš 2014. gada abas apmācību programmas kopā apguvuši 267 dalībnieki no Eiropas kaimiņattiecību politikas, Centrālāzijas un Rietumbalkānu valstīm, tajā skaitā – 31 dalībnieks no Kirgīzu Republikas.