Ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāres Zandas Kalniņas – Lukaševicas publiskais darba plāns no 14. līdz 20. jūnijam

11.06.2021. 16:58

14. jūnijs

  • Dalība Eiropas Savienības (ES) Ārlietu padomes attīstības sadarbības jautājumos sanaksmē (attālināti
  • Tikšanās ar Slovēnijas Ārlietu ministrijas pārstāvjiem par Slovēnijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm (attālināti)

15. jūnijs

  • Ilgtspējas indeksa Godīgas tirdzniecības balvas pasniegšana

17. jūnijs

  • Dalība 5. Latvijas Lauku kopienu parlamenta atklāšanā (attālināti)
  • Dalība konferencē Venecuēlas bēgļu humānās krīzes atvieglošanai (attālināti)

19. jūnijs

  • Dalība Konferences par Eiropas nākotni atklāšanas plenārsēdē (attālināti)