Par BVJP

02.12.2014. 19:09

Prezidentūra notiek rotācijas kārtībā, un attiecīgi prezidējošās valsts ārlietu ministrs ir atbildīgs par Padomes aktivitātēm. No 2007.gada jūlija Baltijas jūras valstu padomes (BJVP) prezidējošā valsts ir Latvija. Iepriekš Latvija bija prezidējošā valsts 1996 – 1997.gadā.

Baltijas jūras valstu padome, kas izveidota 1992.gadā, ir vispārējs reģiona politisks starpvaldību sadarbības forums. BJVP veido 11 Baltijas jūras reģiona valstis – Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Vācija, Polija, Dānija, Norvēģija, Islande un Krievija, kā arī Eiropas Komisija.

BJVP ir elastīgs, uz pieprasījumu balstīts un uz rezultātiem orientēts reģionālās sadarbības forums, kā arī nes atbildību par starpvaldību sadarbības koordināciju Baltijas jūras reģionā, pamatojoties uz BJVP darba uzdevumu.

BJVP identificē politiskos mērķus (premjeru un ārlietu ministru samiti un nozaru ministru konferences), izstrādā rīcības plānus (vecāko amatpersonu sanāksmes un darba grupas), īsteno projektus (atbildīgās institūcijas, darba grupas, eksperti) un nodrošina domu un ideju apmaiņu par reģionam aktuāliem jautājumiem.

Kopš 1998.gada BJVP ir savs pastāvīgs sekretariāts, kas atrodas Stokholmā un kuru finansē visas BJVP dalībvalstis.

Papildus informācija: