Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments

19.02.2016. 15:05

 

2004. gada 16. novembrī tika parakstīts Saprašanās memorands par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanu 2004. - 2009. gadā, kurš 2004. gada 9. novembrī apstiprināts ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 924. Saprašanās memoranda B pielikumā ir noteiktas Latvijas Republikas nacionālās prioritātes, no kurām Iekšlietu ministrijas atbildībā ir 7. prioritāte "Šengena", kuras ietvaros ir pieejams finansējums 3 654 032 EUR apmērā šādās atbalsta jomās:

  • Policijas sadarbības stiprināšana, lai veicinātu gatavību dalībai Šengenas informācijas sistēmā,
  • Šengenas acquis vīzu jautājumos nodrošināšana LR diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās.

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta darbības termiņš ir līdz 2011. gada 30. aprīlim.

Ārlietu ministrija minētā finanšu instrumenta ietvaros īsteno individuālo projektu Nr. LV0039 "Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību vīzu nodaļu informācijas tehnoloģiju stiprināšana, uzlabojot SIS II ieviešanu".

Projekta mērķis:

  • stiprināt Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību informācijas tehnoloģiju infrastruktūru, tādējādi nodrošinot Šengenas konvenciju prasību efektīvu izpildi SIS II ieviešanā būtiski uzlabojot vīzu nodaļu darba drošību, operativitāti un izmantoto informācijas sistēmu stabilitāti.

Projekta rezultāts:

  • iegādāti un uzstādīti 39 tīkla filtri, 2 centrālo tīklu filtri un to atjauninājumi uz 3 gadiem, 2 centrālie ugunsmūri;
  • iegādāti un uzstādīti 40 satelīttelefoni un 45 specializēti portatīvie datori;
  • iegādāti un uzstādīti 36 nepārtrauktās barošanas bloki, 39 elektroniskās glabātuves.

Projekta finansējums:

  • Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansējums – 1 099 518 EUR;
  • Latvijas Republikas līdzfinansējums – 194 032 EUR

Papildus informācijai

Noderīgas saites


Uzdot jautājumu par Eiropas Savienību