Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam

02.12.2014. 19:09

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. – 2013.gadam mērķis ir cilvēka plūsmu pārvaldībā ievērot solidaritātes principu, panākot taisnīgu atbildības sadalījumu starp dalībvalstīm attiecībā uz finansiālo slogu, kas saistīts ar Eiropas Savienības ārējo robežu integrētas pārvaldības sistēmas ieviešanu, kā arī ar kopējo patvēruma un imigrācijas politiku īstenošanu.

Solidaritātes programmas ietvaros izveidoti četri fondi: Eiropas Ārējo robežu fonds, Eiropas Bēgļu fonds III, Eiropas Atgriešanās fonds un Integrācijas Fonds.

Eiropas Ārējo robežu fonda mērķis ir veicināt personu plūsmu efektīvu pārvaldību uz dalībvalstu ārējām robežām, lai nodrošinātu augsta līmeņa aizsardzību uz ārējām robežām iekšējās drošības labad un raitu robežšķērsošanu labticīgiem ceļotājiem saskaņā ar Šengenas acquis, kā arī to darbību labāku vadību, kuras organizē dalībvalstu konsulārie dienesti trešajās valstīs.

Eiropas Bēgļu fonda III mērķis ir atbalstīt un veicināt dalībvalstu centienus uzņemt bēgļus un pārvietotās personas un uzņemties attiecīgās sekas saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem šajā jomā.

Eiropas atgriešanās fonda mērķis ir atbalstīt dalībvalstu centienus attiecībā uz nelegāli uzturošos trešo valstu piederīgo atgriešanās pārvaldības uzlabošanu visos tās aspektos, veicinot dalībvalstu iestāžu sadarbības izveidošanu un uzlabošanu ar trešo valstu konsulārajām iestādēm un imigrācijas dienestiem.

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķis ir atbalstīt dalībvalstu centienus nolūkā dot iespēju trešo valstu valstspiederīgajiem ar dažādu kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi integrēties Eiropas Savienības dalībvalstu sabiedrībās pieņemot to pamatvērtības.

Ārlietu ministrija saskaņā ar 2009. gada 4. februāra VIENOŠANĀS Nr.: ĀRF/2008/2 un ĀRF/2008/3 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. – 2013.gadam Eiropas Ārējo Robežu fonda 2008. gada programmas ietvaros realizē divus projektus:

Projekts Nr. ĀRF/2008/2 "Konsulārās amatpersonas rokasgrāmatas aktualizācija, izveidojot to elektroniskā formā un padarot pieejamu on-line režīmā"

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību un Ārlietu ministrijas darbiniekus ar vispusīgu, operatīvu un drošu pieeju visjaunākajiem tiesību instrumentiem un citai aktuālajai informācijai, lai nodrošinātu vienveidīgu vīzu izsniegšanas raksi visā Latvijas Republikas konsulārajā tīklā, to pakārtojot Šengenas acquis prasībām un pievēršot pastiprinātu uzmanību atsevišķu reģionu specifikai vīzu izsniegšanas jautājumos.

Projekts Nr. ĀRF/2008/3 "Konsulāro amatpersonu reģionālo apmācību nodrošināšana par ES vienoto vīzu izsniegšanas politiku, atbilstoši Eiropas Robežu kodeksa, Kopīgās konsulārās instrukcijas un Rekomendāciju kataloga prasībām".

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību un Ārlietu ministrijas darbiniekus ar nepieciešamajām zināšanām attiecībā uz vīzu izsniegšanu atbilstoši Kopīgai konsulārajai instrukcijai un Rekomendāciju kataloga ieteikumiem par multidisciplinārām reģionālām mācībām vīzu izsniegšanas jautājumos.

Papildus informācijai

Publicitātes pasākumi:

Paziņojumi presei:

Ziņu aģentūras LETA publicētā informācija

Kontaktinformācija: PIRMĀ POLITISKĀ DIREKCIJA (ES JAUTĀJUMI)

EIROPAS SAVIENIBAS DEPARTAMENTS

EIROPAS SAVIENĪBAS KOORDINĀCIJAS DEPARTAMENTS

Tālrunis: 7016116

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālrunis: 7016393

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

ES departamenta struktūra, funkcijas un darba organizācija ir aprakstītas ES departamenta reglamentā.


Uzdot jautājumu par Eiropas Savienību