Elektroniskā saziņas forma

21.06.2016. 11:26

Jūs varat nosūtīt iesniegumu Ārlietu ministrijai, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP137

Gadījumā, ja nepieciešama informācija no Ārlietu ministrijas arhīva, piedāvājam saziņai izmantot e-pakalpojumu “Elektroniska informācijas pieprasījumu pieņemšana un izpilde, pamatojoties uz Ārlietu dienesta arhīva dokumentiem”  https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP135/Apraksts. E-pakalpojuma ietvaros persona var veikt arhīva izziņas pieprasījumu, arhīva dokumentu kopijas pieprasījumu, arhīva izmantošanas pieprasījumu un dokumentu esamības arhīvā pieprasījumu.