Darba pārskati

07.10.2020. 15:07

Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darba pārskati (.pdf formātā):

2019 (pielikums); 2018 (pielikums); 2017 (pielikums); 2016 (pielikums); 2015 (pielikums); 2014 (pielikums); 2013, 2012; 2011; 2009 un 2010; 2008; 2007; 2006; 2005.