Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras terminu skaidrojošā vārdnīca

16.05.2017. 15:52