Ārlietu dienests Latvijas valsts simtgadei

01.03.2019. 00:44
Ārlietu dienests Latvijas valsts simtgadei

1919. gada 18. novembrī, atzīmējot  Latvijas Republikas pirmo gadadienu,  Latvijas pirmais ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meierovics rakstīja “Valdības Vēstnesī”:

[..] Latvijas valsts, panākdama viņas de facto neatkarības atzīšanu no sabiedrotām valstīm, ir ieguvusi vairākas suverēno valstu de iure tiesības, tā soli pa solim, iekarodama sev pilntiesīgu un cienīgu vietu citu brīvu valstu starpā [..]

Latvija top! Top par spīti visiem mūsu lieliem, stipriem vēsturiskiem ienaidniekiem; top skaista un brīva, darīta ar latvju pašu rokām un cementēta ar mūsu dēlu dārgām asinīm [..]

Fragments no Z. A. Meierovica raksta “Latvijas ārlietu politika” – “Valdības Vēstnesis”, Latvijas pagaidu valdības oficiālais laikraksts 18.11.1918. Nr. 64, 7. lpp.

________________

Latvijas diplomātiskā dienesta darbība kopš tā dibināšanas allaž ir bijusi cieši saistīta ar mūsu valsts likteni un gaitu. Latvijas diplomāti diendienā gādā par valsts drošību, sekmīgu attīstību un cilvēku labklājību. Mēs vienmēr esam apzinājušies Latvijas piederību Eiropas kultūrai un rūpējušies par ciešākām saitēm starp Eiropas tautām. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas mums atkal ir dota iespēja piedalīties demokrātiskas, stipras, drošas un dinamiskas Eiropas veidošanā.

Saskaņā ar Kultūras ministrijas informatīvo ziņojumu “Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plānu 2017. – 2021.gadam”, kas apstiprināts 2016.gada 13.decembra Ministru kabineta sēdē un Ministru kabineta rīkojumu Nr. 769 “Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu” Ārlietu ministrijas veidotā Latvijas valsts simtgades publiskās diplomātiskās programma ir iekļauta Latvijas valsts simtgades svinību starptautiskā programmā.

Ārlietu ministrijas Latvijas valsts simtgades publiskās diplomātijas programma (2017-2021) tiek veidota ar mērķi sniegt ievērojamu ieguldījumu Latvijas ārpolitikas prioritārajos virzienos – Latvijas ekonomiskā izaugsme, Latvijas drošības vairošana, ES vienotības un efektivitātes veicināšana, kā arī aktīva darbība ES kaimiņpolitikā.

Latvijas valsts simtgade ir lieliska iespēja stāstīt mūsu ārvalstu partneriem par Latvijas tautas sasniegumiem un veicināt turpmāko sadarbību konkrētos projektos – drošībā, ekonomikā, kultūrā, izglītībā, zinātnē un citās jomās.

Ārlietu ministrijas koordinētā Latvijas valsts simtgades publiskās diplomātijas programma  paredz noteiktu atbalstu Latvijas un ārvalstu dažādu nozaru institūciju un privātā sektora ilgtspējīgai sadarbībai, Latvijas intelektuālās un saimnieciskās konkurētspējas stiprināšanai.

Ārlietu ministrijas Latvijas valsts simtgades publiskās diplomātijas programma darbojas septiņās mērķprogrammās, kas pēta un skaidro Latvijas vēsturi, saliedē un iedvesmo Latvijas nākotnei, sniedz atbalstu kino, literatūras, mūzikas un vizuālās mākslas izcilību sadarbības projektiem, gādā par Latvijas valsts simtgades svētku sajūtu visā pasaulē.

Latvijas valsts simtgades svinību programmas vienotā komunikācija ārvalstīs, sadarbojoties Kultūras un Ārlietu ministrijām, Latvijas Institūtam, Valsts kancelejai, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (LIAA), veido kopēju ietvaru konkrētiem savstarpēji papildinošiem pasākumiem ārvalstīs.

Aicinām sekot līdzi Latvijas svētku programmai ārvalstīs un svinēt mūsu valsts simtgadi!