Latvijas ārlietu dienestam 100

07.03.2019. 12:25
Latvijas ārlietu dienestam 100

Šis gads ir nozīmīgs Latvijas ārlietu dienestam, jo atzīmējam mūsu ārlietu dienesta simto gadskārtu. Jau no ārlietu dienesta izveides pirmajām dienām viens no grūtākajiem uzdevumiem bija piemērotu un lietpratīgu darbinieku izvēle, jo diplomātijas un informācijas darbs prasīja Latvijas idejai uzticīgus, izglītotus, organizatoriskā un tehniskā darbā pieredzējušus darbiniekus ar svešvalodas zināšanām.

Mūsu ārlietu dienesta stiprais pamats vienmēr ir bijuši tās cilvēki – vispusīgi diplomāti un spožas personības, kuras starpkaru, okupācijas un Latvijas valsts atjaunošanas laikā ir iestājušās par Latviju un tās interesēm pasaulē. Tādēļ ceru, ka šī vietne sniegs interesantu un daudzpusīgu ieskatu par mūsu ārlietu dienesta vēsturi, diplomātiem un viņu devumu cauri laiku lokiem – no brīža, kad dibināta Latvijas Republika, okupācijas apstākļos, trimdā un atjaunojot Latvijas valstiskumu.

  

Latvijas Republikas ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs