Mani dati Šengenas informācijas sistēmā

04.03.2019. 15:46

Šengenas informācijas sistēma ir starptautiska personu un objektu meklēšanas sistēma, kurā Šengenas zonas valstu tiesībsargājošās iestādes var iekļaut brīdinājuma ziņojumus par savās valstīs meklēšanā esošiem noziedzniekiem, bezvēsts pazudušām personām, trešo valstu pilsoņiem, kuriem ir liegta uzturēšanās Šengenas zonas valstīs, par personām, kurām tiesu iestāžu vajadzībām nepieciešams noskaidrot to faktisko dzīvesvietu, personām un objektiem, kuras izraisa operatīvu interesi, kā arī ziņojumus par nozagtiem, piesavinātiem vai nozagtiem nozaudētiem transportlīdzekļiem un citiem objektiem.

Šobrīd Šengenas informācijas sistēmu izmanto 28 Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas (Islande, Norvēģija, Šveice, un Lihtenšteina) valstu tiesībsargājošās iestādes un kopējais Šengenas informācijas sistēmā iekļauto ziņojumu skaits pārsniedz 40 miljonus. Šengenas informācijas sistēmas dati tiek izmantoti arī, izskatot Šengenas vīzas pieteikumus.

Ikvienam ir tiesības saņemt informāciju par sevi no Šengenas informācijas sistēmas, ja šo informāciju izpaust nav aizliegts ar likumu nacionālās drošības, aizsardzības un krimināltiesību jomā, kā arī, ja datu izsniegšanas ierobežojumus nav noteikusi cita dalībvalsts. Kā arī ikvienam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus Šengenas informācijas sistēmā papildina vai izlabo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi iegūti vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim. Šim nolūkam personai ir jāiesniedz rakstisks iesniegums (pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīts) Valsts policijā (SIRENE Latvijas nacionālajā nodaļā), vai pēc savas dzīvesvietas policijas struktūrvienībā, vai arī Latvijas Republikas diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās. Vairāk informācijas par minētā iesnieguma iesniegšanu pieejams Datu valsts inspekcijas mājaslapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/personas-dati-sengenas-informacijas-sistema/).

Papildus informācija par Šengenas informācijas sistēmu ir pieejama Valsts policijas mājas lapā (http://www.vp.gov.lv/?id=831&said=831).