Ārlietu ministrijas publisko pakalpojumu katalogs

16.07.2020. 10:43

Pakalpojuma nosaukums

 

Pakalpojuma apraksts, adrese portālā Latvija.lv

Konsulārais reģistrs

 

E-pakalpojuma ietvaros persona var reģistrēt datus par savu ceļojumu, lai ārlietu dienests varētu sniegt operatīvu palīdzību ārkārtas situācijās. (Plašāk par pakalpojumu Latvija.lv)

Dokumentu pārsūtīšana ar Latvijas Republikas pārstāvniecību starpniecību   Pakalpojuma ietvaros  ar Latvijas Republikas pārstāvniecību starpniecību tiek īstenota dokumentu: pasu, personas apliecību un citu pārstāvniecībā pieņemtu pieteikumu/iesniegumu pārsūtīšana. (Plašāk par pakalpojumu Latvija.lv)

 

   

Dokumenta nosūtīšana personai konsulārā apgabala robežās

 

Pakalpojuma ietvaros tiek īstenota Latvijas Republikas pārstāvniecībās saņemto dokumentu nosūtīšana pakalpojuma pieteicējiem uz viņa dzīvesvietas adresi, kas ir pārstāvniecības konsulārajā apgabalā. Pakalpojums pieejams tikai tajās valstīs, kurās šādi sūtījumi tiek uzskatīti par drošiem un nav pretrunā ar attiecīgās valsts likumdošanu. Par pakalpojuma pieejamību lūdzam konsultēties ar attiecīgo Latvijas Republikas pārstāvniecību ārvalstīs (Plašāk par pakalpojumu Latvija.lv)

Dokumentu sagatavošana Latvijas Republikas pārstāvniecībās ārvalstīs

 

 

Pakalpojuma ietvaros tiek sagatavoti dokumenti Latvijas Republikas pārstāvniecībās ārvalstīs pilnvaru un apliecinājumu notariālā akta apstiprināšanai (tikai bērnu lietās); paraksta īstuma, noraksta un tulkojuma pareizības apliecinājumam; un notariālo aktu grāmatas otro un turpmāko izrakstu, norakstu un reģistra izrakstu izsniegšanai. (Plašāk par pakalpojumu Latvija.lv)

Iesniegums Ārlietu ministrijai

 

Pakalpojuma ietvaros persona bez autentifikācijas var izteikt lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai uzdot jautājumu Ārlietu ministrijai. Iesniegumam ar autentifikāciju var izmantot e-pakalpojumu. (Plašāk par pakalpojumu Latvija.lv)

Dokumentu pieņemšana un iesniegšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ar Latvijas Republikas pārstāvniecības ārvalstīs starpniecību uzturēšanās atļaujas noformēšanai

 

Pakalpojums ietvaros  ar Latvijas Republikas pārstāvniecības ārvalstīs starpniecību tiek īstenota dokumentu pieņemšana un iesniegšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē uzturēšanās atļaujas noformēšanai. (Plašāk par pakalpojumu Latvija.lv)

Konsultācijas par konsulārajiem jautājumiem

 

Pakalpojuma ietvaros iedzīvotāji saņem informāciju par konsulārajiem jautājumiem, piemēram: droša ceļošana, vīzu saņemšana, dokumentu izprasīšana, dokumentu apliecināšana/legalizācija, palīdzības sniegšana ārkārtas situācijās Latvijas valstspiederīgajiem ārvalstīs u.c. (Plašāk par pakalpojumu Latvija.lv)

 Dokumentu izprasīšana

 

E-pakalpojuma ietvaros persona, kura uzturas ārvalstīs, var iesniegt pieteikumu dokumentu izprasīšanai ar Latvijas pārstāvniecības ārvalstīs starpniecību. (Plašāk par pakalpojumu Latvija.lv)

     
Konsulārā pakalpojuma sniegšana ārpus Latvijas Republikas pārstāvniecības ārvalstīs izbraukuma sesijas ietvaros   Pakalpojums paredz, ka izvērtējot nepieciešamību, balstoties uz pieprasījumu skaitu un apjomu, konsulārā amatpersona dodas ārpus vēstniecības telpām sniegt nepieciešamos pakalpojumus Latvijas valstspiederīgajiem tuvāk to atrašanās vietai. (Plašāk par pakalpojumu Latvija.lv)

 

Izziņas

 

 

E- pakalpojuma ietvaros Pārstāvniecības konsulārajā apgabalā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas valstspiederīgie, kuri Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā ir paziņojuši par savas dzīvesvietas adresi ārvalstī, var iesniegt pieteikumu izziņu saņemšanai no Latvijas pārstāvniecībām ārvalstīs par datiem no Iedzīvotāju reģistra un CSDD reģistra. (Plašāk par pakalpojumu Latvija.lv)

Rakstiskas izziņas izsniegšana Latvijas Republikas pārstāvniecībā ārvalstīs   Pakalpojuma ietvaros tiek izsniegtas rakstiskas izziņas no Iedzīvotāju reģistra svešvalodā un citiem reģistriem, kas pieejami Latvijas Republikas pārstāvniecību konsulārajām amatpersonām. (Plašāk par pakalpojumu Latvija.lv)

 Dokumentu legalizācija

 

 Pakalpojuma ietvaros tiek īstenota dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija), kas nozīmē paraksta un zīmoga īstuma apliecināšanu, ko veic konsulārā amatpersona, lai vienā valstī sastādīti dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī. Legalizējot tiek apliecināts dokumenta parakstītājas amatpersonas tiesiskais statuss un pilnvaras. Legalizācija neapliecina dokumenta saturu.(Plašāk par pakalpojumu Latvija.lv)

     
Uzaicinājuma noformēšana vienotās vīzas saņemšanai Latvijas Republikas pārstāvniecībā ārvalstīs   Pakalpojuma ietvaros tiek noformēts uzaicinājums vienotās vīzas saņemšanai Latvijas Republikas pārstāvniecībā ārvalstīs, kuru teritoriālajā kompetencē ir vīzu jautājumi. (Plašāk par pakalpojumu Latvija.lv)

Stratēģiskas nozīmes preču aprites dokumentu izsniegšana

 

Ārlietu ministrija izsniedz stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta, tranzīta licences, preču pārvietošanas licences ES ietvaros, kā arī starptautiskos importa sertifikātus, galīgā izlietojuma apliecinājumus, piegādes kontroles sertifikātus un eksperta izziņas, lai nodrošinātu stratēģiskas nozīmes preču aprites kontroli Latvijas Republikā Plašāk par pakalpojumu Latvija.lv 

Atzinums par preces atbilstību stratēģiskas nozīmes preces statusam

 

Ārlietu ministrija sniedz atzinumu stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektiem par to, vai konkrētā prece atbilst stratēģiskas nozīmes preces statusam – subjekts atsūta preces aprakstu vai rēķinu pa faksu vai e-pastu un īsā laikā saņem to atpakaļ ar atzīmi, vai precēm ir nepieciešama vai nav nepieciešama licence  Plašāk par pakalpojumu Latvija.lv

Konsultācijas par stratēģiskas nozīmes preču apriti

 

Tiek sniegtas konsultācijas stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektiem par jautājumiem, kas skar šādu preču ievešanu, izvešanu no Latvijas, kā arī pārvietošanu ES ietvaros. Plašāk par pakalpojumu Latvija.lv

Kvotas atļauja kokmateriālu eksportam no Krievijas Federācijas uz Eiropas Savienību 

 

Pakalpojuma ietvaros ir iespējams saņemt kvotas atļauju skujkoku apaļkoku importam no Krievijas Federācijas saskaņā ar Komisijas 2012. gada 12. jūnija īstenošanas regulu Nr. 498/2012 par to tarifa likmes kvotu piešķiršanu, kas piemērojamas kokmateriālu eksportam no Krievijas Federācijas uz Eiropas Savienību. (Plašāk par pakalpojumu Latvija.lv)

Vakances diplomātiskajā un konsulārajā dienestā  

E-pakalpojuma ietvaros persona var pieteikties darbam diplomātiskajā un konsulārajā dienestā, kā arī pieteikties / atteikties saņemt uz norādīto e-pasta adresi jaunumus par dienesta vakancēm. (Plašāk par pakalpojumu Latvija.lv)

Parakstīšanās uz Ārlietu dienesta ziņām

 

E-pakalpojuma ietvaros persona bez autentifikācijas var pieteikties/atteikties saņemt uz norādīto e-pasta adresi ārlietu dienesta ziņas pēc izvēlētām ziņu kategorijām (Plašāk par pakalpojumu Latvija.lv)

Pieprasījumu pieņemšana un izpilde, pamatojoties uz Ārlietu dienesta arhīva dokumentiem  

E-pakalpojuma ietvaros persona var veikt arhīva izziņas pieprasījumu, arhīva dokumentu kopijas pieprasījumu, arhīva izmantošanas pieprasījumu un dokumentu esamības arhīvā pieprasījumu. (Plašāk par pakalpojumu Latvija.lv)