Ārlietu ministrija izsludina Attīstības sadarbības politikas pamatnostādņu 2016.-2020. gadam projekta sabiedrisko apspriešanu

17.05.2016. 17:20

No 17. līdz 31. maijam Ārlietu ministrija (ĀM) izsludina Attīstības sadarbības politikas pamatnostādņu projekta sabiedrisko apspriešanu, lai turpinātu iesaistīt plašāku ekspertu, pilsoniskās sabiedrības un citu interesentu loku dokumenta apspriešanā. Priekšlikumus un papildinājumus iespējams nosūtīt elektroniski uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Tie tiks apkopoti un izvērtēti pirms Pamatnostādņu izsludināšanas valsts sekretāru sanāksmē.

Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2016.-2020. gadam ir politikas plānošanas dokuments, kas noteiks Latvijas valsts pārvaldes divpusēji un daudzpusēji īstenotās attīstības sadarbības politikas mērķi, rezultātus, prioritārās jomas, pamatprincipus un prioritārās valstis, vienlaikus nosakot rīcības virzienus un uzdevumus politikas mērķa sasniegšanai. Pamatnostādnes dos iespēju attīstības sadarbībā iesaistītajām pusēm plānot aktivitātes saskaņā ar Latvijas nacionālo attīstības sadarbības politiku. Pamatnostādnēs tiks iezīmēti arī humānās palīdzības sniegšanas principi.

Pamatnostādņu projekts (.pdf)

1.pielikums “Anketēšanas, gatavojoties attīstības sadarbības politikas pamatnostādņu 2016.-2020. gadam apstiprināšanai, rezultātu apkopojums” (.pdf)

2.pielikums “Ilgtspējīgas attīstības mērķi” (.pdf)

3.pielikums "Esošās situācijas raksturojums attīstības sadarbības politikas jomā Latvijā” (.pdf)

Jāuzsver, ka attīstības sadarbības politikas pamatnostādņu 2016.-2020. gadam izstrādes procesā īpaša uzmanība tika pievērsta sabiedrības un ekspertu iesaistei. No 2015. gada 29. decembra līdz 2016. gada 29. janvārim Ārlietu ministrija aicināja Latvijas iedzīvotājus piedalīties aptaujā par Latvijas attīstības sadarbības politikas turpmākajām prioritātēm. Pamatnostādņu izstrādes laikā ĀM rīkoja arī tematiskas ekspertu darba grupu sanāksmes, kurās piedalījās Attīstības sadarbības politikas Konsultatīvās padomes locekļi, projektu īstenotāji, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un pētnieki. Tāpat notika konsultācijas ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Attīstības sadarbības komitejas (OECD DAC) ekspertiem. Pamatnostādņu projekta apspriešanu vēl plānots organizēt arī Konsultatīvās padomes paplašinātā formāta ietvaros. 

1.

Dokumenta veids

Vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments

2.

Dokumenta nosaukums

Latvijas attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam

3.

Politikas joma un nozare vai   teritorija

Attīstības sadarbība, ārpolitika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Latvijas attīstības sadarbības politikas veidotāji un īstenotāji, Latvijas partnervalstis

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji   identificētās problēmas būtība

Pamatnostādnes noteiks Latvijas valsts pārvaldes divpusēji un daudzpusēji īstenotās attīstības sadarbības politikas mērķi, rezultātus, prioritārās jomas, pamatprincipus un prioritārās valstis, vienlaikus nosakot rīcības virzienus un uzdevumus politikas mērķa sasniegšanai. Pamatnostādnēs tiks iezīmēti arī humānās palīdzības sniegšanas principi.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

2016.gada pirmā puse

7.

Dokumenti

Pamatnostādņu projekts (.pdf)

1.pielikums “Anketēšanas, gatavojoties attīstības sadarbības politikas pamatnostādņu 2016.-2020. gadam apstiprināšanai, rezultātu apkopojums” (.pdf)

2.pielikums “Ilgtspējīgas attīstības mērķi” (.pdf)

3.pielikums "Esošās situācijas raksturojums attīstības sadarbības politikas jomā Latvijā” (.pdf)

Latvijas attīstības sadarbības politikas prioritātes (http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba/latvijas-attistibas-sadarbibas-politika/latvijas-attistibas-sadarbibas-politikas-prioritates-un-pamatnostadnes) un pamatnostādnes laika posmam no 2011. līdz 2015.gadam (http://www.mfa.gov.lv/data/file/AS1.pdf)  

Attīstības sadarbības politiku   regulējošie normatīvie akti: (http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba/latvijas-attistibas-sadarbibas-politika/normativie-akti)

Anketa par Latvijas attīstības sadarbības politikas prioritātēm (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas   līdzdarboties

Pamatnostādņu projekta sabiedriskā apspriešana ( no 17.līdz 31.maijam).

Publiskās konsultācijas (no 2015.gada 29.decembra līdz 2016. gada 29.janvārim).

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus un papildinājumus par Pamatnostādņu projektu nosūtīt elektroniski Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības politikas nodaļas vecākajai referentei Madarai Siliņai uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 31.maijam.

10

Atbildīgā amatpersona

Madara Siliņa, Attīstības sadarbības   politikas nodaļas vecākā referente, Kr.Valdemāra ielā 3, LV 1395, +371   67016420, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)