Vēstniecības darbinieki

20.10.2021. 14:35

Dace Rutka
Padomniece - Diplomātiskās pārstāvniecības vadītāja vietniece

Evija Dumpe
Padomniece (preses un kultūras jautājumi)

Andrejs Grinaško
Padomnieks

Henrijs Davidonis
Pirmais sekretārs

Anita Prince
Otrā sekretāre

Edmunds Vizla
Trešais sekretārs (politiskie jautājumi)

KONSULĀRĀ NODAĻA:

Nora Balode
Konsulārās nodaļas vadītāja

Evija Johansone
Otrā sekretāre - Konsulārās nodaļas vadītājas vietniece

Laura Trēgere
Otrā sekretāre

Mārīte Černuho-Cerkova
Trešā sekretāre

Ināra Millere
Trešā sekretāre

Paula Freimane
Trešā sekretāre

Elvita Jurgute
Trešā sekretāre

Svetlana Romanovska
Trešā sekretāre

SPECIALIZĒTIE ATAŠEJI:

Anna Bacanova
Satiksmes ministrijas atašejs

Vitālijs Šteinbergs
Specializētais atašejs muitas jautājumos

Georgijs Vojevoda
Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Krievijas Federācijā vadītājs