Latvijas divpusējās ekonomiskās attiecības ar Poliju

15.08.2018. 12:17

2017. gadā Polija bija 5. lielākais Latvijas ārējās tirdzniecības partneris. Kopējās preču tirdzniecības apmērs sasniedza 1,80 mljrd. EUR. Latvijas preču eksporta struktūra raksturojama kā sabalansēta: tiek eksportēti metāli un to izstrādājumi, dažādas mašīnas, mehānismi un elektriskās iekārtas, dzīvnieki un lopkopības produkcija, koksne un tās izstrādājumi, kā arī minerālie produkti.

Latvijas un Polijas ekonomiskās attiecības var raksturot kā stabilas, tradicionāli Polija ir viens no nozīmīgākajiem partneriem. Nākotnē vēlamies attīstīt sadarbības iespējas tādās jomās kā IKT un digitālās tehnoloģijas, transports un loģistika.

Veiksmīgai ekonomiskai sadarbībai par pamatu ir arī labvēlīgais politiskais fons. Abu valstu starpā notiek regulāras tikšanās, organizētas vizītes, noris sadarbība dažādos formātos.

Latvijas un Polijas ekonomisko attiecību statistika