Latvijas ekonomiskās attiecības ar Portugāli

14.01.2015. 11:23

Latviju un Portugāli vieno kopīga ekonomiskā telpa, ko nodrošina dalība ES. Papildus motivējošs impulss biznesa darījumu veikšanas atvieglošanai starp abām valstīm ir Latvijas pievienošanās eirozonai, likvidējot valūtas konvertācijas izmaksas.

Pēdējo piecu gadu laikā Latvija pakāpeniski ir ne tikai atjaunojusi pirms-krīzes eksporta apjomu uz Portugāli, bet arī to pārsniegusi.

Neskatoties uz to, Latvijas tirdzniecības bilance ar Portugāli saglabājas negatīva, svarīgi turpināt palielināt eksportu.

Šobrīd Latvija uzņēmēji eksportē uz Portugāli galvenokārt elektriskās iekārtas un koksni.

Latvijas un Portugāles ekonomisko attiecību statistika