Latvijas un Portugāles divpusējās attiecības

02.12.2014. 19:09

Latvijas un Portugāles divpusējās attiecības ir draudzīgas un vērstas uz konstruktīvu sadarbību. 2011. gadā tika atzīmēta Latvijas un Portugāles diplomātisko attiecību atjaunošanas 20.gadadiena.