Ieceļošana Itālijā

11.03.2016. 17:21

Informācija ceļotājiem par dalību ārkārtas Jubilejas Svētā gada pasākumos Vatikānā un Romā

Ārkārtas situāciju tālruņi Itālijā:

 • 112 Carabinieri (Policija)
 • 118 Emergenza Sanitaria  (Pirmā medicīniskā palīdzība)
 • 113 Polizia di Stato (Policija)
 • 114 Emergenza Infanzia  (Bērnu aizsardzības dienests)
 • 115 Vigili del Fuoco  (Ugunsdzēsēji)
 • 117 Guardia di Finanza  (Finanšu policija)
 • 803116 Soccorso ACI (Ceļu satiksmes uzraudzības dienests)

ATCERIES LATVIJAS KODU!

(+371) 26 33 77 11

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

(24h)

PALĪDZĪBA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS ĀRZEMĒS

Latvijas valstspiederīgie var ieceļot un uzturēties Itālijā bez reģistrācijaslīdz 90 dienām.

Šajā laika posmā, ja persona vēlas reģistrēt savu uzturēšanās termiņu Itālijā, tai jāvēršas vietējā policijas iecirknī (Questura) un oficiāli jādeklarē savu uzturēšanos Itālijā, aizpildot attiecīgu uzturēšanās deklarāciju (Dichiarazione di presenza). Šāda deklarēšanās nav obligāta, ja persona var apliecināt dokumentāli, ka uzturēšanās Itālijā nepārsniedz trīs mēnešus. Tāda pati kārtība attiecas arī uz Latvijas pilsoņu ģimenes locekļiem, kuri ieceļo kopā ar Latvijas pilsoni vai viņam pievienojas vēlāk.    

Ja Latvijas pilsonis vēlas uzturēties Itālijā ilgāk nekā 90 dienas un viņa uzturēšanās Itālijā atbilst noteiktajiem uzturēšanās kritērijiem (skat. zemāk), tad viņam ir jāreģistrējas vietējās pašvaldības Iedzīvotāju reģistrā (Anagrafe) un jāsaņem dzīvesvietas reģistrācijas apliecība(Certificato di residenza). Šajā gadījumā iepriekš minētā deklarēšanās attiecībā uz pirmajiem trim uzturēšanās mēnešiem nav nepieciešama. Latvijas nepilsoņiem šajā gadījumā jāvēršas vietējā policijas iecirknī, lai saņemtu uzturēšanās atļauju (Permesso di soggiorno).

Lai uzturētos Itālijas teritorijā ilgāk par trim mēnešiem, Latvijas valstspiederīgajam:

 • ir jābūt nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā Itālijā;
 • savā un ģimenes rīcībā jābūt pietiekamiem finanšu līdzekļiem un veselības apdrošināšanai,
 • ir jābūt reģistrētam atzītā publiskā vai privātā iestādē, lai mācītos/studētu vai apgūtu profesiju, vienlaikus uzrādot pietiekamus finanšu līdzekļus un veselības apdrošināšanu
 • ir jābūt Eiropas Savienības pilsoņa ģimenes loceklim, kuram ir tiesības uzturēties Itālijā ilgāk par trim mēnešiem.  

Reģistrēšanās vietējā policijas iecirknī ir aktuāla arī Latvijas pilsoņiem tajos gadījumos, kad uzturēšanās noteiktā dzīvesvietā ir uzskatāma par ilgstošu ciemošanos. Šajā gadījumā nekustamā īpašuma īpašniekam ir jāvēršas policijas iecirknī un jāpaziņo par ciemiņa no Latvijas uzņemšanu (Comunicazione di ospitalità).

Agenzia delle Entrate– Itālijas Valsts ieņēmumu dienests – ir kompetentā institūcija par valsts nodokļu maksāšanas kārtību. Šajā iestādē ir arī jāgriežas, lai iegūtu Itālijas nodokļu kodu (codice fiscale). Personai ir jādodas uz attiecīgā reģiona nodaļu atbilstoši savai dzīvesvietai, līdzi ņemot personu apliecinošos dokumentus un norādot savu reģistrēto adresi Itālijā.  Nodokļu kods tiek piešķirts vienas dienas laikā. 
Kontaktinformācija: http://www.agenziaentrate.gov.it

Servizio Sanitario Nazionale– Nacionālais veselības dienests – ir kompetentā iestāde par medicīnisko pakalpojumu saņemšanu Itālijā. Šīs iestādes attiecīgajā reģionālajā nodaļā ir jāvēršas, lai saņemtu veselības karti (Tessera sanitaria), kas dod tiesības saņemt pamata medicīniskos pakalpojumus (ģimenes ārsta apmeklējums, neatliekamā palīdzība) personām, kuras ilglaicīgi uzturas Itālijā. Itālijas veselības karti ir tiesības saņemt tām personām, par kurām tiek veiktas veselības apdrošināšanas iemaksas Itālijas Valsts apdrošināšanas aģentūrā (Inail)
Kontaktinformācija: http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_3.jsp?tema=Tu_e_il_Servizio_Sanitario_Nazionale   

Istituto Nazionale Assicurazione (Inail) - Itālijas Valsts apdrošināšanas aģentūra ir institūcija, kas atbild par veselības un darba drošības uzraudzību darbavietā un kurā Itālijas darba devēji veic veselības apdrošināšanas iemaksas par saviem darbiniekiem.
Kontaktinformācija: http://www.inail.it

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) – Itālijas Valsts sociālās drošības institūts ir iestāde, kur personas var vērsties pēc palīdzības, ja nepieciešama informācija par sociālajiem pabalstiem un pensijām un ir pārkāptas darba ņēmēja tiesības.
Kontaktinformācija: http://www.inps.it/portale/default.aspx
http://www.irpef.info/- informācija par algas aprēķinu.

Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile– Itālijas Tieslietu ministrijas Bērnu tiesību departaments ir kompetentā institūcija par ģimenes un bērnu tiesību jautājumiem. Tā ir arī atbildīgā iestāde par pārrobežu uzturlīdzekļu jautājumu risināšanu.
Kontaktinformācija: http://www.giustiziaminorile.it/

Polizia di Stato– Valsts policijā var vērsties, lai ziņotu par savu tiesību aizskārumu Itālijas teritorijā, sniegtu liecību administratīvajā vai krimināllietā, kā arī, lai saņemtu informāciju par ārvalstnieku ilglaicīgu uzturēšanos Itālijā (Valsts policijas mājaslapas sadaļā Stranieri), tai skaitā par tiesisko režīmu, kas attiecināms uz Eiropas Savienības pilsoņiem (Valsts policijas mājaslapas sadaļā Stranieri, Cittadini della Unione Europea).
Kontaktinformācija: http://www.poliziadistato.it/

Ordine degli Avvocati – Juridiskajos jautājumos Itālijā var vērstiesItālijas advokātu padomē pēc teritoriālās piederības. Piemērām, http://www.ordineavvocati.roma.it/NotizieOrdine/Notizie.asp, Romas advokātu padome, kurā var pārbaudīt advokāta statusu, kompetenci un kontaktinformāciju.

Uzziņu dienests Itālijā - http://www.paginegialle.it/ 

 

 

Itālijas Republikā lietotie dokumenti un to izdevējiestādes

Dokuments

Dokumenta nosaukums latviski

Izsniedzējiestāde

Iestādes nosaukums latviski

Permesso di soggiorno

Uzturēšanās atļauja

Questura

Kvestūra

Certificato di residenza

Dzīvesvietas reģistrācijas apliecība

Anagrafe

Vietējās pašvaldības

Iedzīvotāju reģistrs

Codice fiscale

Nodokļu kods (Personas koda analogs)

Agenzia delle Entrate

Ieņēmumu dienests

Tessera sanitaria

Eiropas veselības apdrošināšanas karte

Azienda Sanitaria Locale

(ASL)

Vietējais veselības aprūpes dienests

Patente di guida

Vadītāja apliecība

ACI/Motorizzazione Civile

CSDD analogs

Carta d'identità

Identitātes karte