Ieceļošana Latvijā

02.05.2016. 14:08

Latvija kā Šengenas līguma dalībvalsts kopš 2010.gada 5.aprīļa piemēro Kopienas Vīzu kodeksu - visām Šengenas līguma dalībvalstīm saistošu tiesību aktu, kas paredz kopīgas procedūras un nosacījumus Šengenas vīzu izsniegšanai.

Līdz ar Vīzu kodeksa piemērošanas uzsākšanu tas ir kļuvis par galveno normatīvu, kas regulē īstermiņa vīzu izsniegšanas kārtību, tādējādi visās Šengenas līguma dalībvalstīs ieviešot harmonizētas vīzu procedūras. Īpaši jāuzsver, ka Vīzu kodekss vienkāršo vīzu kategoriju sistēmu, atceļot B kategorijas jeb tranzītvīzas, tas sekmē daudzkārtējas ieceļošanas vīzu izsniegšanu, kā arī vienkāršo un harmonizē iesniedzamo dokumentu klāstu Šengenas vīzu saņemšanai, lai ārvalstniekiem būtu vieglāk apmeklēt Šengenas teritoriju, tajā skaitā arī Latviju.

Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs Šengenas vīzas, kas ir derīgas visu Šengenas valstu teritorijā, izsniedz no 2007.gada 21. decembra.

Galvenā Šengenas vīzas priekšrocība ir tā, ka ārzemniekam, kas vēlas apmeklēt vairākas Šengenas līguma dalībvalstis, nav atsevišķi jāpieprasa vīzu katrā Šengenas valsts pārstāvniecībā.

Fakts, ka ārzemniekam ir izsniegta Šengenas vīza, pats par sevi nenozīmē automātiskas tiesības ieceļot. Atsevišķos gadījumos ārzemniekam uz robežas var pieprasīt uzrādīt vīzas saņemšanai nepieciešamos pamatojuma dokumentus.

 

Valstis, kuru pilsoņi var ieceļot Latvijā bez vīzas

Ceļošana ar Šengenas valstu izsniegtajām uzturēšanās atļaujām un ilgtermiņa vīzām

Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošana Latvijā

Latvijas Republikā atzīto ceļošanas dokumentu saraksts 

Personas dati Šengenas Informācijas Sistēmā

 

Vīzu saņemšana

Vīzu kodekss

Eiropas Kopienas nolīgumi par vīzu atvieglotu izsniegšanu ar trešajām valstīm

Ārvalstu tūrisma kompāniju akreditācijas kārtība

Bieži uzdotie jautājumi

 

Pārstāvniecības, kas izsniedz vīzas ceļošanai uz Latviju

Citu Šengenas valstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, kas izsniedz vīzas ceļošanai uz Latviju

Latvijas pārstāvniecības, kas izsniedz vīzas citu Šengenas valstu vārdā

 

Vīzas atteikuma, anulēšanas vai atcelšanas pārsūdzība