Aktualitātes

15.01.2020. 09:36

Latvijas Ārlietu ministrijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību tīkls ir nozīmīgs saiknes stiprināšanā, kas ietver dialoga un komunikācijas veidošanu un uzturēšanu, starp Latvijas valsti un ārzemēs dzīvojošajiem tautiešiem, diasporas organizācijām un medijiem. Ņemot vērā lielo emigrācijas plūsmu pēdējo 20 gadu laikā, sadarbība ar Latvijas diasporu ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem Ārlietu ministrijas rīcības virzieniem: veicināt diasporas politisko un pilsonisko līdzdalību, saglabāt tās saikni ar Latviju un latvisko identitāti, stiprināt sadarbību ar tautiešiem ārzemēs.