Informācija par darba iespējām Latvijā

08.02.2019. 16:18

Informācija un konsultācijas jautājumos par darba tirgu, darba apstākļiem, nodarbinātības iespējām Latvijā un valsts atbalstu darba meklētājiem pieejama Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA). 

CV un vakanču portāls

NVA CV un vakanču portāls ir kļuvis Latvijā par plašāko darba meklētāju pieteikumu (CV) un darba devēju piedāvāto brīvo darba vietu datu bāzi. 

Darba meklētājiem portālā tiek piedāvāta iespēja izveidot savu CV un meklēt piemērotu darbu, savukārt darba devēji ar portāla starpniecību var atrast sev nepieciešamos darbiniekus, kā arī paši publicēt savus darba piedāvājumus. Ikvienam portāla lietotājam tas ir bezmaksas pakalpojums.

Kā izmantot CV un vakanču portāla iespējas?

NVA CV un vakanču portālā darba meklētāji bez reģistrācijas var meklēt vakances pēc dažādiem parametriem, piemēram, pēc vēlamās darbības jomas, darba vietas, publicēšanas datuma, darba slodzes vai algas apmēra. Reģistrējoties NVA CV un vakanču portālā, darba meklētājs iegūst iespēju publicēt savu CV un pieteikties darba devēja vakancēm. Sistēma nodrošina arī automatizētu vakanču un darba meklētāju CV datu salāgošanu tiešsaistē, piedāvājot klienta profilam atbilstošāko vakanču atrašanu un darba devējiem vakances prasībām atbilstošāko CV atlasi. Portāls nodrošina darba devēju un darba meklētāju saziņu, nosūtot piemērotu darba piedāvājumu vai pieteikšanos vakancei. NVA CV un vakanču portālam var pieslēgties, izmantojot elektroniskās autentifikācijas līdzekļus. Uzzināt vairāk par Vakanču portāla piedāvātajām iespējām.

CV un vakanču portāls ir pieejams NVA mājaslapā (https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/). Savukārt sadaļā "Informatīvie materiāli" pieejams apraksts “CV un vakanču portāls” ar pamācību, kā darba meklētājiem un uzņēmējiem izvietot vai meklēt CV vai darba piedāvājumus CV un vakanču portālā.

NVA EURES pakalpojumi

EURES ir Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls, kuru pārstāv Eiropas Komisija un Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu (Lihtenšteinu, Islandi, Norvēģiju un Šveici) nodarbinātības dienesti.

Ar EURES informācijas tīkla palīdzību NVA mājaslapas EURES sadaļā (http://www.nva.gov.lv/eures/) katrs apmeklētājs var iegūt informāciju par brīvajām darba vietām, dzīves un darba apstākļiem Latvijā un citās Eiropas valstīs. Ārvalstīs dzīvojošie Latvijas valstspiederīgie, plānojot atgriešanos Latvijā, var saņemt arī attālinātas konsultācijas par praktiskiem aspektiem, meklējot darbu Latvijā un veicamajām darbībām (nepieciešamie dokumenti, administratīvās formalitātes, sociālās sistēmas koordinācija u.c.) gan pirms, gan pēc atgriešanās. 

Remigrācija

NVA ir izveidojusi jaunu tīmekļvietnes sadaļu “Ja vēlies atgriezties Latvijā”, kurā ir apkopta informācija par NVA un EURES (Eiropas nodarbinātības dienestu tīkls) atbalstu remigrācijas jautājumos – ne tikai teorētisku izklāstu informatīvo materiālu veidā, bet arī praktiskus padomus un ieteikumus, ko var iegūt sazinoties ar EURES konsultantiem.