Latvijas pārstāvniecības ārvalstīs

30.08.2016. 17:42

Ārlietu ministrija sniedz dažādus konsulāros pakalpojumus un palīdzību mūsu tautiešiem, kuri dzīvo, ceļo vai īslaicīgi uzturas ārpus Latvijas. Ar Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību starpniecību tautiešiem ārzemēs ir iespēja nokārtot pilsonības jautājumus, reģistrēt civilstāvokļa aktu, noformēt pasi un personas apliecību, nobalsot Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kā arī saņemt citus konsulāros pakalpojumus. Vienlaikus Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības tautiešiem ārzemēs var sniegt palīdzību ārkārtas situācijās. Latvijas Republikai ir 44 diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības: 37 vēstniecības; 6 pastāvīgās pārstāvniecības, 1 ģenerālkonsulāts un 2 konsulāti.

Atrodiet Latvijas pārstāvniecības ārvalstīs interatktīvajā kartē!