Latvija

02.12.2014. 19:09

Informācija par Latvijas vēsturi

Latvijas vēstures jautājumiem tiek pievērsta uzmanība gan Latvijas divpusējā sadarbībā, gan starptautiskajās organizācijās, un Latvijas ārlietu dienests sniedz starptautiskajiem partneriem plašu pieeju informācijai par Latvijas vēstures notikumiem, tostarp 20. gadsimta okupāciju režīmiem Latvijā un to sekām. Latvija atbalsta Eiropas Parlamenta bijušā priekšsēdētāja Dr. H. G. Peteringa iniciatīvu veidot Eiropas vēsturei veltītu muzeju "Eiropas vēstures māja", kas kļūtu par vietu, kur glabāt atmiņas par Eiropas neseno laiku vēsturi un tās notikumiem, un veicinātu Eiropas integrāciju. Kopš 2004.gada Latvija ir dalībniece Starptautiskajā darba grupā sadarbībai holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā (ITF).

Sabiedrības integrācija Latvijā

Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas 1991.gadā, integrācijas politika ir bijis viens no vadošajiem jautājumiem valsts iekšpolitikā. Īstenojot stabilu un pamatotu politiku integrācijas un mazākumtautību jautājumos, Latvija ir pierādījusi savu spēju būt par uzticamu partneri, veidojot vienotu Eiropu.

Latvija ir ratificējusi vairākus nozīmīgus dokumentus cilvēktiesību jomā un, gatavojot likumprojektus, konsultējusies ar starptautisko cilvēktiesību ekspertiem un balstījusies uz dažādu starptautisko organizāciju (ANO, EDSO, EP, u.c.) ieteikumiem. Tas ir palīdzējis panākt Latvijas likumdošanas un prakses pilnīgu atbilstību starptautiskajiem standartiem.