Latvijas prezidentūra Baltijas jūras valstu padomē 2007 - 2008

02.12.2014. 19:09


Latvijas prezidentūra Baltijas jūras valstu padomē 2007 - 2008

2007. gada 1. jūlijā Latvija no Zviedrijas pārņēma prezidentūru Baltijas jūras valstu padomē (BJVP), par galvenajām prioritātēm izvirzot sadarbību enerģētikas, izglītības un civilās drošības jomās. Viens no Latvijas prezidentūras galvenajiem uzdevumiem - izstrādāt BJVP reformas projektu, lai organizācija sniegtu lielāku pievienoto vērtību reģiona attīstībā. Tāpat jāpārdefinē organizācijas prioritātes un iespējams jāsašaurina darbības loks, lai nedublētu citu reģionālu un starptautisku institūciju darbību.
Baltijas jūras valstu padome, kas izveidota 1992.gadā, ir vispārējs reģiona politisks starpvaldību sadarbības forums. BJVP veido 11 Baltijas jūras reģiona valstis – Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Vācija, Polija, Dānija, Norvēģija, Islande un Krievija, kā arī Eiropas Komisija.