Latvijas ekonomiskās attiecības ar Moldovu

06.07.2015. 13:32

2013.gadā Latvijas-Moldovas preču tirdzniecības apgrozījums veidoja 16.8 milj.EUR, no kuriem eksports bija 11.1 milj.EUR (par 7,2% jeb 0,7 milj.EUR lielāks nekā 2012.g.) un imports-5.6 milj.EUR (par +25,5% jeb 1,2 milj.EUR lielāks nekā 2012.g.). Latvijai ir pozitīva tirdzniecības bilance ar Moldovu 5.4 milj.EUR apmērā. Pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma Moldova ieņem 56.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū.

Galvenās Latvijas eksporta preces uz Moldovu: ķīmiskās rūpniecības un tās sakarnozares produkcija (33.3%); pārtikas rūpniecības produkti (23.9%); mašīnas un mehānismi, elektriskās iekārtas (16.7%); dzīvnieki un lopkopības produkcija (6.6%).

Galvenās Latvijas importa preces no Moldovas: pārtikas rūpniecības produkti (38.4%); mašīnas un mehānismi, elektriskās iekārtas (27.2%); metāli un to izstrādājumi (20.8%); augu valsts produkti 6.7%).

Latvijas un Moldovas ekonomisko attiecību statistika