12.03.2024.

2024. gada 23. februārī Ņujorkā, ASV Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Brusbārdis uzrunāja ANO Ģenerālo asambleju par situāciju Ukrainas pagaidu okupētajās teritorijās. Sanāksme tika rīkota, pieminot otro gadadienu, kopš Krievija uzsāka pilna mēroga agresijas karu pret Ukrainu.

“Krievijas Federācijas brutālais agresijas karš pret Ukrainu ir bezkaunīgs uzbrukums suverēnai, neatkarīgai valstij un noteikumos balstītai starptautiskajai kārtībai. Starptautiskajai sabiedrībai ir jābūt izlēmīgai un stingri jāiestājas pret agresiju, sniedzot Ukrainai visu nepieciešamo atbalstu,” pauda R. Brusbārdis.

Parlamentārais sekretārs norādīja, ka pagaidu okupētās teritorijas ir Ukrainas neatņemama sastāvdaļa un tās paliks Ukrainas sastāvā. Krievijas Federācijai nekavējoties ir jāizved savs karaspēks no visas starptautiski atzītās Ukrainas teritorijas. R. Brusbārdis uzsvēra: “Krievijas Federācijas noziegumi nepaliks nesodīti, vainīgajiem būs jāuzņemas atbildība.”

Šodien notika arī Latvijas līdzorganizētais tematiskais pasākums Stolen Voices, The story of Ukraine children in a time of war (Nozagtās balsis. Karalaika ukraiņu bērnu stāsts). Parlamentārais sekretārs pastāstīja par Latvijas iesaisti Krievijas Federācijas nolaupīto bērnu atgriešanā un aicināja visas valstis pievienoties Starptautiskajai valstu koalīcijai, lai deportētie Ukrainas bērni atgrieztos mājās. Viņš informēja arī par Rīgā notikušo starptautisko konferenci “Krievijas karš pret bērniem”.

Atbalstot Ukrainu, R. Brusbārdis piedalījās Ukrainas ārlietu ministra Dmitro Kulebas (Dmytro Kuleba) kopīgajā preses paziņojumā pirms ANO Drošības padomes sanāksmes.

Vizītes laikā parlamentārajam sekretāram bija tikšanās ar Norvēģijas ārlietu ministrijas valsts sekretāru Eivindu Vadu Pētersonu (Eivind Vad Petersson), ar kuru pārrunāja abu valstu sadarbību un drošības situāciju reģionā.

R. Brusbārdis 22. un 23. februārī darba vizītē Ņujorkā piedalījās ANO pasākumos Ukrainas atbalstam.