Naturalizācija

27.07.2018. 15:40

Naturalizācijas procesam vienmēr ir bijusi svarīga loma sabiedrības integrācijā Latvijā. Ar mērķi veicināt naturalizāciju un palielināt Latvijas pilsoņu skaitu, naturalizācijas process ir vairākkārt atvieglots, ievērojot starptautiskos standartus šajā jomā – naturalizācijas eksāmenu struktūra un saturs ir pielāgoti reālajai valodas izmantošanai sociālajā dzīvē un latviešu valodas un vēstures eksāmeni ir vienkāršoti, tāpat ir paplašinājusies naturalizācijas procesa pieejamība, ir samazināts iesniedzamo dokumentu skaits un optimizēts naturalizācijas lietas izskatīšanas process. Personām ar zemiem ienākumiem, bezdarbniekiem, pensionētām personām, kā arī citu kategoriju iedzīvotājiem ir samazināta naturalizācijas nodeva, savukārt politiski represētām un personām ar invaliditāti, bāreņiem un personām no sociālās aprūpes institūcijām tā ir pilnībā atcelta.

Lai veicinātu Latvijas pilsoņu kopuma palielināšanos, paralēli naturalizācijas procesa atvieglošanai tiek īstenotas arī dažāda veida informatīvās kampaņas, t.sk. tiek organizētas informatīvās dienas par naturalizācijas iespējām un nosacījumiem, izdoti informatīvi materiāli par naturalizācijas procedūru un ir izveidots interneta resurss – naturalizācijas eksāmena e-tests sagatavošanās procesa atbalstam.

Latvija ir sasniegusi ievērojamu progresu naturalizācijas procesa veicināšanā. Nepilsoņu procentuālais skaits (2018. gada 1. janvāra  dati) jau ir 11% (233 393), salīdzinot ar 29% (aptuveni 730 000) 1995. gadā, kad tika uzsākts naturalizācijas process. Statistikas dati 2018. gada 1.janvārī  liecina, ka 84,6% Latvijas iedzīvotāju ir Latvijas pilsoņi. Kopš naturalizācijas procesa sākuma ar Ministru kabineta rīkojumu Latvijas pilsonībā uzņemtas vairāk nekā 145 583  personas.

2017. gadā 99,9% bērnu, kas piedzimuši Latvijas teritorijā, bija Latvijas pilsoņi.